Търговия на дребно - класификация. Признаци за класификация.


Категория на документа: Икономика


39. Търговия на дребно - класификация. Признаци за класификация.
Местоположение на магазина. Методи за анализ, използвани в решенията за мястo

СЪЩНОСТ НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО.

Търговията на дребно включва всички сделки , при който купувачът възнамерява да консумира продукти чрез лична, семейна или домакинска употреба. Купувачите в тези сделки са крайни потребители.
Търговецът на дребно е организация, в която повечето от нейните продажби на дребно са насочени към потребителите. Въпреки че повечето продажби на дребно са към потребителите, някои сделки се осъществяват и с други организации. Дейностите на тъговията на дребно обикновенно стават в магазина или в сервизна институция, чрез телефонни продажби, машинни автомати за продажба и чрез каталожна търговия, което дава възможност обмените на дребно да стават и извън магазините.
Чрез предоставянето на асортименти от продукти, които отговарят на потребителските искания, търговците на дребно създават полезност за място, време и притежаване на продуктите. Те вземат продуктите от ангросистите и от производителите, като ги доставят на място, достъпно за потребителите.
Търговията на дребно се състои от всички дейности по продажбата на стоки или услуги директно на крайните потребители за лично, семейно или нестопанско потребление. Търговецът на дребно (или магазинът) е такава организация, която има повече от половината продажби от търговията на дребно. Това определение се прави, защото някои видове търговци - като например на авточасти, строителни материали, хардуер, железария, продават на дребно (по цени на дребно) на крайните потребители и едро (по цени на едро) на други участници в бизнеса.
Дейностите по продажбите на дребно се провеждат от няколко вида бизнесорганизации, включително производители, търговци на едро и търговци на дребно. Те могат да се осъществят в магазини, където клиентите се обслужват сами или се асистират от продавачи. Клиентите могат да купуват и от безмагазинните търговци посредством телефон, поща или компютър. Те могат да купуват и от улични търговци или от автомат. Независимо от мястото на продажбата, щом се купува единично или по цени на дребно, видът продажба се определя като продажба на дребно.

Търговия на дребно: всички дейности, включени в продажбите на стоки или услуги директно на крайните потребители, за лична , за нетърговска цел.

Търговец на дребно или магазин за търговия на дребно: всяко бизнес начинание, чийто обеми на продажбите идват главно от търговията на дребно.

Видове търговци на дребно
> Магазинни търговци: специализирани магазини; универсални магазини; супермаркети; "удобни" магазини; магазини с намалени цени; магазини за свърхнамалени цени; хипермаркети; каталожна изложбена зала.
> Немагазинни търговци;
> Търговски организации.

Също като продуктите търговците на дребно преминават през стадиите на растеж и упадък, които могат да бъдат определени като жизнен цикъл на търговеца. Една от причините да се появяват нови форми на търговия се обяснява чрез хипотезата, наречена кръгът на търговията на дребно. Според тази теория конвенционалните видове магазини обикновено увеличават услугите и вдигат цените, за да покрият разходите си. Тези по-високи раазходи създават възможност да се появяват нови форми на търговия на дребно, които предлагат по-ниски цени и по-малко услуги.

Новите типове магазини се появяват, за да отговорят на много по-различни потребителски предпочитания, като предлагат едно от четирите равнища на обслужване:
> Самообслужване: дава възможност на потербителите да спестят пари, като сами извършвар процеса "намиране - сравняване - избор".
> Самостоятелен избор: потербителите сами намират стоките си - макар че могат потърсят помощ - и след това приключват сделката, като платят на касиерката за артикула.
> Ограничено обслужване: предлагат сповече стоки и клиентите се нуждаят от повече информация и помощ.
> Пълно обслужване: Търговските работни са готови да помагат във всяка фаза на прцеса "намиране - сравняване - избор

Когато тези различни равнища на обслужване се съчетаят с различната дълбочина на асортиментите, може да определим най-общо четири стратегии за позициониране на компанията:
1. Магазини с богат продуктов асортимент и висока добавена стойност. Имат добър имидж и висока норма на печалбата.
2. Магазини с ограничен асортимент и висока добавена стойност. Създават си екслузивен имидж и клонят към високата норма на печалбата при нисък обем на продажбите (оборот).
3. Магазини с ограничен асортимент и ниска добавена стойност. Поддържат ниски разходи и цени.
4. Магазини с богат асортимент и ниска добавена стойност. Съсредоточават се върху поддържането на ниски цени. Големият оборот компенсира ниската норма на печалбата.

Нермагазинната търговия се разраства много по-бързо отколкото магазинната мрежа. Тя попада в четири основни категории:
1. Пряка продажба - продават от врата на врата, по домовете.
2. Директен маркетинг - поръчка по пощата, каталожна тъговия, телефонна търговия, телевизионна пряка търговия, он-лайн пазаруване.
3. Търговия чрез автомати;
4. Търговско обслужване без собствени магазини.

Много от магазините си остават независима собственост, но все повече от тях са част от някаква форма на корпоративна търговия на дребно. Тези организации постигат мащабни икономии и притежават по-голяма покупателна способност, по-широкоразпространени марки и по-добре обучен персонал. Различават се следните типове корпоративна търговия на дребно:
> Корпоративни търговски вериги: два или повече търговски обекта притежавани или управлявани от една компания, с централизирано снабдяване и търговия, в които се продават сходни продуктови гами.
> Доброволна верига: спонсорирана от търговец на дребно група от независими търговци на дребно.
> Кооперация на търговци на дребно: независими търговци, които основават потребителска организация и обединяват промоционните си усилия.
> Потребителска кооперация: фирма за търговия на дребно притежавана от клиентите си.
> Франчайзингова организация: договорна асоциация между отдавателя и получателя на франчайза.
> Търговски конгломерати (няколко диверсифицирани форми на търговия на дребно при единна собственост, известно интегриране на дистрибуцията и мениджмънта).

Класификация на институциите за търговия на дребно :
* Класификация според собствеността:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия на дребно - класификация. Признаци за класификация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.