Търгове и конкурси в строителството


Категория на документа: Икономика2. за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при поръчки на стойност без ДДС:

1. за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 670 000 лв.;

2. за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;

3. за конкурс за проект - под 66 000 лв.

Посочените изисквания са представени в систематизиран вид в Таблица1.

Таблица 1
Стойностни прагова по Закона за обществените поръчки
Обществена поръчка
Не е задъл-жително прилагането на ЗОП
Прилагат се условията и реда на глава осма "а" (публична покана)
Задължително е прилагането на ЗОП
Прилагат се опростените правила по ЗОП
За строителство
под 60 000
(под 670 000)
60 000 - 264 000
(670 000 - 1 650 000)
над 264 000
(над 1 650 000)
264 000 - 2 640 000
(1 650 000 - 6 600 000)
За доставки или услуги
под 20 000
(под 66 000)
20 000 - 66 000
(66 000 - 132 000)
над 66 000
(над 132 000)
над 66 000
(над 132 000)
Конкурс за проект
под 66 000
-
над 66 000
(над 132 000)
над 66 000
(над 132 000)


Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и се изчислява, както следва:

1. при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търгове и конкурси в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.