Туризмът в Сливенския регион


Категория на документа: ИкономикаТракийски университет - Стара Загора
Стопански факултет
Издание:
1.0

Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11
В сила от:
14.09.2011

Име на документа
Реферат
(Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест)
Страница:
1 от 1


РЕФЕРАТ

по дисциплината "РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ"

на тема: "Туризмът в Сливенския регион"

Разработил: Мирослава Чобанова
Фак. № 251, РИ

Проверил:........................

(Доц. Д-р Б. Стойкова)

Гр. Стар Загора
2013г.
1. Община Сливен

Сливенският регион е кръстопът на традиции, култури и епохи. Регионът обхваща 4 общини: Община Сливен, Община Котел, Община Нова Загора и Община Твърдица. Сливенска област е разположена в Югоизточен планов регион на България и граничи с областите Ямбол, Бургас, Велико Търново, Търговище, Шумен и Стара Загора. Няколко проходи в Стара планина (Твърдица, Котлен и Вратник) свързват Южна със Северна България.
Релефът е разнообразен - полупланински и планински на север, и равнинен - на юг. Регионът обхваща хълмиста област Тунджа и равнините на Нова Загора, Кермен и Сливен. На север се извишават Елена - Твърдишката планина и Сливенския Балкан (части от Стара планина). Територията на района се пресича от реките Тунджа (най - големият приток на р. Марица с 398 км - водосборен басейн около 7 800 кв. км.), Луда Камчия, Асеновска, Блатница, Стара река и др. На река Тунджа е построен язовир "Жребчево", един от най - старите и големи в страната, а язовир "Асеновец" е в долината на р. Асеновска. Тя заема четвърто място по дължина сред реките в България. Водите ѝ се използват за питейни нужди и напояване. На река Тунджа е изграден един от най-големите язовири в страната - Жребчево, който е с обем над 400 млн. куб.м. Основното му предназначение е за напояване. Река Тунджа е важен хидроложки ресурс за Областта са минералните извори в близост до гр. Сливен и гр. Нова Загора - село Баня, около които са се развили балнеолечебни курорти. Сливенските минерални бани са курорт с национално значение, а минералните бани в село Баня имат местно значение. Минералните извори близо до Сливен и Нова Загора са предпоставки за развитие на балнеоложки туризъм. Налице са възможности за културен и образователен туризъм, алпинизъм, спалеология и парапланеризъм.
Добре развити са промишлеността и селското стопанство. Традиционно за региона е текстилната промишленост, като традициите датират от 1836г., когато Добри Желязков създава в Сливен първата тъкачна фабрика в Османската империя. Котел е един от основните центрове на килимарството в българските земи.
На територията на Сливенска област се намират Природен парк Сините камъни, резерват Кутелка, пещери (Хайдушка, Бъчвата, Песченик), защитените територии Агликина поляна, Хайдут дере, Железни Врата и Божура.
В западната периферна част на града е Хамам баир, превърнат в градски парк. Най - високите върхове в планинската част са Чумерна (1 536 м.), Българка (1 181 м.) и Разбойна (1 128 м.).
Земите в региона са били заселени още от дълбока древност. Траките са оставили културни забележителности в почти всички населени места в региона. В планинските проходи, използвани още от римляните, са открити защитни укрепления и крепости, останки от които са запазени край Сливен и Твърдица, селата Кипилово, Гавраилово, Тополчане, Сотиря. По време на османското владичество региона е един от най-бунтовните. В планините близо до Сливен, Нова Загора, Твърдица и др. са съществували стотици хайдушки групи, в чест на които са вдигнати паметници в много градове и села в Сливенска област.
През епохата на Възраждането се развива силно занаятчийството и търговията. Изградени са големи къщи в много населени места в планинската част на региона. Отделни квартали и дори цели селища пазят традиционния архитектурен стил - Жеравна, Котел, Катунище, Медвен, и Сливен. Интерес за туристите представляват и фолклорните и религиозните празници, съхранявани в тяхната автентичност в много части на региона.

2. Туризъм

Сливенска област разполага с чудесни възможности за туризъм, предопределени от нейното географско положение, наличието на природни дадености и богато историческо наследство.
Туризмът е идентифициран като приоритет в развитието на областта и това среща широката подкрепа, както на обществеността, така и на местната и държавна власт. От съществено значение е, че в последните години туризмът е един от най-бързо развиващите се отрасли в националната икономика и бележи непрекъснат растеж. От друга страна съществува благоприятна тенденция на увеличаване броя на чуждестранните туристи, интересуващи се не толкова от традиционните форми на туризъм, предлагани по нашето Черноморие, колкото от тези, които предлагат запознаване с вътрешността на страната и традициите от миналото. Близостта на област Сливен до Южното черноморско крайбрежие е много благоприятна възможност за формиране на атрактивен регионален туристически продукт. Туристическите обекти на територията на Сливенска област могат да предложат на туристите незабравими впечатления, които ще ги накарат да се върнат отново тук.
Област Сливен е един от най-облагодетелстваните от природата региони в страната. Живописните склонове на Източна Стара планина с множеството си природни забележителности и наличието на голяма защитена територия - Природен парк "Сини камъни", са изключително богатство и предпоставка за успешно развитие на екотуризъм.
Природен парк "Сините камъни" се намира в непосредствена близост до град Сливен. Той е район с висока и средна значимост за опазване на биологичното разнообразие. Характеризира се с подчертано планински релеф. Надморската му височина варира от 290 до 1181 м (връх Българка - най-високият в Източна Стара планина). Това го прави подходящ за развитието на почти всички видове планински спортове - ски, алпинизъм, скално катерене, колоездене, планинско колоездене, делтапланеризъм, парашутизъм, безмоторно летене, както и за пешеходен и познавателен туризъм. В пределите на Природен парк "Сините камъни" може да се открие изключително биоразнообразие. Съществуващите туристически пътеки на територията на парка са над 50, а основните туристически маршрути с различна насоченост са 18. Най-масово посещаваната част от Природен парк "Сините камъни" е местността "Карандила". Тук има много добри условия за краткотраен и дълготраен отдих и изградена подходяща инфраструктура - хижи, почивни бази, бунгала.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туризмът в Сливенския регион 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.