Туристически ресурси


Категория на документа: Икономика


Схема 25. Модел на Лундгрен за градската експанзия към вилните зони и рекреативните ресурси

Адаптирано по: Lundgren, J. On access to recreational lands in dynamic metropolitan hinterlands. - Tourist Rewiew. Nr. 4. 1974, p. 124-131.

От модела се вижда много добре, че през втория и третия етап градското нарастване унищожава част от туристическите ресурси край града. Много често първичната вилна зона се превръща в жилищен квартал или пък изпълнява функциите на туристическа леглова база, ако градът е курорт. Местните жители създават нови вилни зони на по-голямо разстояние от разрасналия се град.

13.4. Туристическо вредно въздействие

Смята се, че туризмът има разнообразни въздействия, които могат да се класифицират в четири групи: икономически, социални, екологични и пространствени.ccxcv От тях върху туристическите ресурси съществено значение имат екологичните и пространствените. Налице са предимно механични нарушения, дължащи се най-вече на прекомерното използване и натоварване на ресурсите от туристическите потоци.
- Въздействие в планините. Първата проява на тези въздействия е засилването на почвената ерозия по ски-пистите и горските участъци.ccxcvi Нейният механизъм се свързва с натиска от теглото на туристите, при което постепенно загива тревната растителност; дъждовните струи след това са улеснени да разяждат повърхностния слой, да го набраздяват, да се образуват значителни ровини, по които се отнася част от почвата. Например от ски-пистите в Тирол, с обща площ 17 хил.дка, силно засегнати от ерозията са вече 2000 дка.ccxcvii В резултат на натиска от туристите, машините за уплътняване на снежната покривка, използването на азотни химикали за укрепване на снежната покривка се наблюдава уплътняване на почвата, трудно проникване на О2, забавяне в развитието на тревната растителност, намаляване на биологичното разнообразие. Строителството на шосета, автомагистрали, тунели нарушава планинските ландшафти, изсичат се значителни площи гори, скалните и други строителни отпадъци се натрупват, загрозявайки естествената панорама. Във връзка с това особено антиестетична е гледката при френските бетонни многоетажни курорти Ле Менюир, Тин, Ла План и др. В немалка степен настъпва прогонване на птиците и горските животни, уплашени от шума, подемните съоръжения, намаляването на горите и тревната растителност. Макар и нетипични, другите нарушения в планините са при пожари, разхвърляне на битови отпадъци, безразборно бране на билки и цветя, лов от бракониери.
- Въздействие при морско-плажните ресурси. Макар и да се полагат грижи за навременното почистване, доста плажове се замърсяват от ежедневното туристическо присъствие чрез битови отпадъци и от някои заведения за хранене. Част от плажния пясък се отнася от туристите по инфраструктурните и хотелиерските обекти; неразумни строители го изгребват за новото строителство и благоустрояването. При неспазване на цялостната технология на пречистване на отпадните води от курортите и при производствени аварии в пречиствателните станции, те се изхвърлят в близост до акваториите за къпане, засилва се цъфтежът на водорасли и планктон, водещи до неприятния керемидено-кафяв цвят на морската вода.ccxcviii Изследователката Луиз-Мари Джакоби смята, че край морето има три типа територии с различна степен на замърсяване и съответно - необходимост от опазване на ресурсите:
- Места, разположени по края на градските агломерации, със силна степен на замърсяване.
- Места, притежаващи природно пространство, в дифузна урбанизация и много обекти на туристическата инфраструктура със спортен характер. Замърсяването е незначително.
- Места с висока екологическа стойност, където са отстранени замърсителите, но и туризмът се развива с определени екологически ограничения.
- Въздействия при културно-историческите ресурси. При тях, подобно на пистите, основна неблагоприятна роля има постоянният увеличен брой на туристите. Те действат механично - чрез триенето по повърхностите, отделянето на влага и СО2 при дишането, нерегламентираните вредни посегателства. Широко популярни са посочените примери за цветните рисунки в пещерата Ласко, които са започнали да се повреждат от дишането на туристите, или за художествения паркет на залите в Лувъра, сериозно наранен от острите токове на дамските обувки през 60-те и 70-те години на ХХ век. В архитектурно-естетически план много често стремежът за търговска печалба води до ярко нежелани съжителства между редки културно-исторически шедьоври, заобиколени от модерни павилиони за закуски, пошла музикална атмосфера (тип чалга), дразнещи рекламни материали. Желанието за оригинален или уникален сувенир причинява и някои тежки, невъзвратими последици, като например отнасянето на камък за спомен от хълма на Акропола в Атина. Не са изключения вече посочените посегателства от недобросъвестни туристи, пишещи, чертаещи, рисуващи своите имена, девизи, атрибути на личния живот.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.