Туристически ресурси


Категория на документа: Икономика


20. Минерални води
21. Карстови извори
22. Реки
23. Водопади
24. Ледници
25. Гейзери
26. Блата
ІV. Растителни
27. Цветя
28. Дървета и гори
29. Билки
30. Гъби и ягодоплодни
31. Подлес (папрат)
V. Животински
32. Пеперуди
33. Риби и земноводни
34. Дивеч
35. Птици
І. Исторически
1. Археологически разкопки
2. Крепости и кули
3. Дворци
4. Паметни и бойни места
5. Мартирологични места
6. Кораби
7. Паметници
8. Родни места
ІІ. Архитектурни
9. Чешми
10. Мостове
11. Акведукти
12. Сгради
13. Улици, площади, квартали
14. От историческите - дворци, крепости, кули, паметници
ІІІ. Религиозни
15. Църкви
16. Манастири
17. Баптистерии
18. Светилища
19. Гробници, мавзолеи
20. Шествия, празници
ІV. Етнографски
21. Обичаи
22. Облекла
23. Битови предмети
24. Занаяти
25. Работилници, ферми
26. Фолклорни празници
27. Кулинария
V. Културно-познавателни
28. Музеи, експозицииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.