Туристически ресурси на област Смолян


Категория на документа: Икономика


"Висше училище по агробизнес
и развитие на регионите"
РЕФЕРАТ
По Туристически ресурси
ТЕМА:
"Туристически ресурси на област Смолян"

Изготвил:Калоян Парев, Ф.№ 111422322022
Специалност:"Икономика на туризма"
2-ри курс-задочно

Проверил:

(проф. Марков)
Октомври 2012 г.
Гр.Силистра
1.Географско положение и особености

Област Смолян се намира в Югозападна България. В съседтсво са областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Благоевгад, а в южната си част граничи с Гърция. Простира на площ от 3193 км² и има население 121 752 души. Областта е една от най-слабо населените области в България, като средната гъстота е около 38 души/км². На територията на Смолянска област има 10 общини - Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе - с 242 населени места 8, от които са градове. Релефът е планински, тъй като областта обхваща източната част на Родопите. Климатът е планински, с подчертано влияние на Бяло море. Зимата е мека и снежна, като липсват остри и трайни застудявания благодарение на високите ридове от север и запад. Лятото е прохладно и влажно, а есента-продължителна и топла.

Релефът е главната предпоставка за натрупването на полезни изкопаеми в региона. Западно от Смолян, по течението на р. Черна, се намира находище на кафяви каменни въглища. За задоволяване на местните потребности от нерудни полезни изкопаеми значение имат находищата на риолит, пясъчник и варовик, използвани в строителството.

В област Смолян е развита добре леката промишленост, представляваща текстилни, шивашки и млекопреработвателни предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Производството на картофи е основен продукт на растиниевъдството в региона на областта, като техните качества са известни из цялата страна.Тютюнът е втората по значение селскостопанска култура, която се отглежда в Смолянска област. За общините, намиращи се в източната част на областта е основен поминък на населението и има съществено икономическо значение. При животновъдството основни отрасли са говедовъдството и овцевъдството.

Туризмът е приоритетен в Стратегията за икономическо развитие на област Смолян . Тя се основава на благоприятни природни дадености и антропогенни ресурси, запазена околна среда и тяхното ефективно използване и опазване. С това се цели дългосрочно и устойчиво развитие на туризма чрез създаването на възможности за развиването на туристическия бизнес. Също така са много добре запазени и съхранени автентичния за региона фолклор, традиции и обичаи.

2.Природни туристически ресурси

Родопите, известни със своето гостоприемство и красота през всички сезони, притежава природни забележителности като скални форми, ждрела, водопади, пещери, проломи и обекти на природно-познавателния туризъм.
Пещера "Дяволското гърло"

Дяволското гърло е пропастна пещера, която е формирана в следствие пропадането на земните пластове. Пещерата е разположена на 1,5 км северно от село Триград в Триградското ждрело в Родопите. Основната ѝ част е заета от голяма зала, в която се намира най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Името на пещерата идва от формата на входа, наподобяваща дяволска глава. Пещерата се е получила от река, падаща под земята от 42 м височина, образувайки огромна зала, наречена Бучащата зала. Дължината и е 110 м, ширината - 40 м, а височината и достига до 35 м. В тази пещера зимува най-голямата в България и на Балканите колония на пещерен дългокрил прилеп.
Ягодинската пещера

Ягодинската пещера е дълга 10 км и е разположена на три етажа, от които само третият (най-нисък) е облагороден и електрифициран. За туристите в него е изградена 1100-метрова пътека. Входът и изходът към този етаж са изкуствено прокопани тунели с дължина съответно 150 м и 80 м. Пещерата е уникална със своите безброй сталактити, сталагмити, сталактони, "завеси", "леопардови кожи" (различно оцветени скални слоеве), пещерни перли. Тя има постоянна температура от 6°C и влажност 92%.
Пещера "Ухловица"

Пещера Ухловица е една от най-старите пещери в региона, с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. Пещерата завършва със 7 невероятно красиви езера, които рано на пролет се пълнят с вода. Прочута е с много скални водопади и интересни пещерни образувания. Впечатляваща е с каскадите на пещерните си езера. В горния етаж се намира Залата на пропастите. От тази зала към долния етаж се спускат гърлата на четири дълбоки пропасти. По стръмна метална стълба туристите могат да се спуснат в галерията на долния етаж, която е най-красивата част на пещерата.
Чудните мостове

Чудните мостовете са се образували вследствие ерозионната дейност на пълноводната в миналото река Дълбок дол, която е преобразувала пукнатините в мраморите в дълбока водна пещера. чийто таван с течение на времето изтънява на места и се срутва. В резултат на това са останали двата известни мраморни моста. Големият е широк около 15 м в по-широките части и дълъг почти 100 м. Състои се от три арки, като най-голямата е с височина 45 м и ширина 40 м. Малкият мост се намира на 200 м от големия по течението на реката - непроходим, дълъг 60 м, с обща височина 50 м, а само на арката - 30 м. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на реката изчезват, за да се появят пак на повърхността след 1.5 км.
Триградско ждрело

Общата дължина на Триградското ждрело е 7 км, но същинското ждрело е 2-3 км. То е трето по дължина в България, след Буйновското ждрело и Трънското ждрело. Ждрелото представлява отвесни варовикови скали, които ограждат течението на река Триградска. Реката влиза в пещерата Дяволското гърло и 530 м след това излиза като голям карстов извор. След това се слива с река Буйновска. Западната стена на ждрелото се издига на височина 180 м, а източната достига до височина от 300 - 350 м. В началото на ждрелото разстоянието между двете стени е около 300 м, но в по северните части става близо 100 м.
Буйновско ждрело

Буйновското ждрело се намира край село Буйново, община Борино. Има дължина около 10 км. Ждрелото се извисява величествено над Буйновска река близо до с. Тешел. Реката прорязва варовитите скали, а отвесните скали са толкова близо, че оставят у Вас впечатление, че може да прескочите отсреща. Мястото, където скалите почти се допират е наречено от местното население "Вълчия скок". Жителите на съседното село Ягодина разказват, че на това място зимно време прескачат изгладнелите вълчи глутници, за да нападнат кошарите им. Буйновското ждрело е известно и с голямото разнообразие на растителни и животински видове, голяма част от които са защитени.
Смолянски езера

Смолянските езера се намират в Букова планина, Западните Родопи, на север под Орфеевите скали и връх Снежанка. Пръснати са по левия склон на долината на Черна река, от Орфеевите скали до град Смолян. Образувани са в тилните понижения на голямо свлачище. В миналото са били над 20 езера, но сега са останали само 8, другите са се превърнали в блата. Пролет и есен на мястото на някои от тези блата отново се появяват малки езерца. Най-голямо е Бистрото езеро, с площ 8 ха, а най-дълбоко е Мътното езеро - 4,5 м, което е и най-високо разположеното - на 1500 м. Останалите по-големи езера са Лагера, Платеното езеро (Керяновия гьол), Тревистото (Тревното) езеро, Османовия гьол, Силажа и Милушевското езеро.
Връх ПереликСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически ресурси на област Смолян 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.