Туристически проект на регион Силистра


Категория на документа: Икономика· Ловно стопанство "КАРАКУЗ"- ловен туризъм (елитарен), при договорени условия - фотосафари;

· Река Дунав- яхтен туризъм, спортен риболов, круизи, туристическа инфраструктура по брега (необходимо устройване на пристанищата);

· Суходолие "МАЛЪК КАНАГЬОЛ" - археологически училища на терен (тракийско светилище "Баджалията"), екотуризъм (нужна инфраструктура), въздушни разходки на ф-ма "Ребус" (елитарна форма за богати туристи).

· Гробът на еврейския равин Елиезер Папо - мястото е почитано като особено свято за вярващите евреи. (Поклоннически туризъм).

Другият несъмнено "тежък" потенциален ресурс се обляга на богатото културно-историческо наследство. Почти всички обекти, представени по-горе биха могли да се вплетат в богата "добруджанска шевица" на туристическо предлагане.

Занаятите са също така характерен поминък за региона, както като древни занаяти в 1900-годишнина на гр. Силистра-Доросторум и по-късно прераснали в промишлено производство. Основателна и добра е идеята на община Силистра да се изгради улица на древните занаяти. В миналото упражняването на занаяти от всички жители на дадено село за задоволяване на определени битови потребности постоянно се заменят от произведения, създадени само от майстори-занаятчии. Този период в исторически аспект спомага за раждане на редица открития, тайни на занаята, предавани от баща на син, от майстор на калфа. Уменията и тайните на занаятите макар и много крехки се запазват и възраждат с продуктите на занаятчийството. Не може да не споменем добруджанските черги, битовите рогозки на с. Татарица, рибарските принадлежности, добруджанските дантели и шевици, добруджанските носии (облекла) характерни за региона, добруджанските каруци, медните съдове и подноси, изработените от дърворезба произведения, бъчварството, кожухарските изделия и пр., които са ярък пример за древната самобитна култура и наследство на региона.

В допълнение къщите за гости в с. Ветрен и с. Сребърна и др. са важна "гарнитура" към бъдещи продукти за алтернативен туризъм.

Добруджанската къща в гр. Алфатаре може би най-утвърденият туристически "етикет" на областта. Посещава се редовно от туристически групи от черноморските курорти, но не формира продукт и от там - осеза-телни приходи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически проект на регион Силистра 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.