Туристически маршрут Карлово-Калофер


Категория на документа: ИкономикаСтопански факултет
катедра "ТУРИЗЪМ"

КУРСОВА РАБОТА

по
Учебната дисциплина "Геогрефски маршрути"
Преподавател: гл.ас. К. Джанабетска

На тема:Културно-познавателен маршрут

"Карлово-Калофер"

Разработил:

СОФИЯ
20.11.2008 г.

Съдържание

1. Увод.......................................................................стр. 4

2. Обща характеристика на община Карлово............стр. 6

3. Описание на туристически

маршрут: Карлово-Калофер.....................................стр. 7

4. Изводи............................................................................стр. 20

5. Използвана литература...............................................стр. 22

6. Приложения............................................................................стр. 23

1. Увод

Разположена на кръстопът на култури и цивилизации, България пази в земите си богато културно наследство. Съчетанието на красивата разнообразна природа със създадените от човека материални и духовни паметници е предпоставка за развитието на културния туризъм.Златните съкровища, тракийските гробни могили, останките от римски форуми, терми, театри, църквите и манастирите, възрожденските архитектурни ансамбли сочат недвусмислено българския принос в европейската и световна материална култура. На територията на страната ни стотици обекти са обявени за културни паметници с национално, регионално и местно значение.

Избрал съм културно-познавателен маршрут: Карлово-Калофер. Изборът ми се базира на богатото разнообразие от ресурси които предлага района. Природните дадености, историческото и културното наследство на общините са твърде благоприятни за развитието на туризма. Карлово е богат с недвижимите паметници на културата. Градове дали толкова много за България. Родното място на Апостола на Българската Свобода, пример и идеал за подражание. Градове свидетелстващи за изгрева и залеза на много цивилизации и култури.

В началото на курсовата ми работа бих желал да обясня, че съм избрал този маршрут тъй като смятам че той е много удачен пример за интереса, който се проявява към България и нейната история през последните години, като изключително интересна дестинация, не само за класическа почивка и български туристи, а най вече като място и обект на интерес от определен кръг туристи със специални потребности и интереси към историята и културата на определена държава, определен обект или културно събитие. С изключително богатото си разнообразие от културно-исторически, архитектурни и природни забележителности, нашата страна предлага прекрасни възможности за практикуване на алтернативните видове туризъм.

Целта на настоящата резработка е да представи и развие факторите и условията за формирането и оползотворяването на ресурсите формиращи културно-познавателните маршрути в Община Карлово.

Маршрута е подходящ за хора с културно-познавателни интереси, проявяващи любознателност и заинтересованост към бита, традициите, обичаите и начина на живот на определени места в страната ни. Групата е от 40 човека, но може да варира според броя на записванията. Пътуването има предимно културно-познавателен характер. Няма възрастови граници и изисквания за умения в преходите за учасниците в маршрута. В него се набляга на самобитността, на природните ресурси и най-вече на възрожденската атмосфера, на усещането, че наистина са поставени в уникална среда и са част от нещо непреходно. Мотивацията на участниците в предлагания маршрут, предполага да се задоволят културните им потребности. Той е целогодишен, а продължителноста му кратка (2 дена).

План на маршрута Карлово-Калофер:

Ден първи:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически маршрут Карлово-Калофер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.