Туристическа политика на Норвегия


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Катедра Туризъм

КУРСОВА РАБОТА

на тема

ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА НОРВЕГИЯ

по дисциплината

Туристическа политика и планиране

Изработил:

Aлександрина Георгиева

фак. № 483/10 ΙΙΙ курс

Варна, 2013 г.
ПРЕДГОВОР

Туристическата индустрия е един от най-бързо разрастващите се бизнес сектори в света, и Норвегия е в добра позиция за да извлече ползи от този световен растеж. Норвежкото правителство е решило да даде висок приоритет на туристическия сектор, който е от голямо значение за икономиката на селските райони в страната. Следователно, правителството възнамерява да провежда особено активна политика за насърчаване на туризма в Норвегия.

Според министъра на търговията на Норвегия Тронд Гиске, Норвегия може да предложи изключително атрактивни туристически продукти, поради това, че норвежката природа е уникална, и формира основата за богатството на опит. Възползвайки се от техните естествени конкурентни предимства и осигурявайки изключителен, висококачествен опит, норвежките туристически компании са в състояние да оправдаят необходимото ниво на цената, за да се увеличи рентабилността на сектора.

Стратегията за развитието на туризма на норвежкото правителството се нарича "Дестинация Норвегия". В нея са формулирани три основни цели :
* Увеличаване създаването на стойност и производителност в рамките на туристическата индустрия;
* Увеличаване на броя на целогодишни работни места и развитие на
по-стабилни компании, особено в селските райони;
* Увеличаване на броя на уникални, висококачествени забавления и преживявания, които привличат по - заможни туристи.

Тези цели могат да бъдат постигнати чрез дългосрочни
и ефективни усилия от страна на норвежкото правителство за насърчаване на туристическата индустрия, насърчаване на устойчивото развитие и увеличение на сътрудничеството.

Туристическата индустрия е един от икономическите сектори, които биха допринесли за бъдещия икономически успех на Норвегия. Политиката в областта на туризма на правителството, от своя страна, би допринесла за развитието на висока производителност и основана на знанието туристическа индустрия.

Съдържание:

1. Стратегия, основана на знанието................................................4
2. Визия и цели на туристическата политика........................5
3. Реализация на посочените цели.........................................7

3.1 Инфраструктурна политика.............................................8

3.2 Иновационна политика...................................................9

3.3 Пазарна политика.........................................................10

3.4 Социална политика........................................................11Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа политика на Норвегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.