Туристическа политика


Категория на документа: Икономика
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Колеж по Туризъм
гр. Бургас

К у р с о в а р а б о т а

Тема: Туристическа политика

Изготвил: Проверил:
гл. ас. д-р Р. Янев
гл. ас. Т. ОУХР - група гл. ас. Т. Ташева

фак.№
Фак.№ 3388

2013

Съдържание:

1.Въведение.

2. Същност на туристическата политика:

2.1 Дефиниция на туристическата политика

2.2 Предпоставки и насоки на туристическата политика

2.3 Субект и обект на туристическата политика.

2.3.1 Субект

2.3.2 Обект

2.4 Видове и цели на туристическа политика

2.4.1 Цели на международната туристическа политика

2.4.2 Цели на държавната политика

2.4.3 Регионални и локални цели на туристическата политика

2.4.4 Цели на туристическата политика на фирмено равнище

3. Структура , законодателство, програми и стратегии за развитие на туристическата политика в България, Италия и Гърция.

4. Извод

1.Въведение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.