Туристическа анимация


Категория на документа: ИкономикаТворческо- имитационна анимация

Творческо- имитационната анимация като форма на анимационна изява на туристите се свързва със създаването на различни предмети и изделия от областта на занаятите и изкуствата, с естетическата наслада от контакта с природата, както и с опита да се разберат миналото и настоящето на чуждата страна. Нейната цел е не да превърне туриста в скулптор, художник, актьор и изобщо в творец, нито пък да отговори на естетическите увлечения, а преди всичко да съдейства на туристите за духовното усвояване на създадените художествени произведения. Тя цели да постигне развитие на творческата им активност и да формира поведение чрез импулсиране на емоционалните, професионалните и личностните резерви.

Артанимацията е част от творческо- имитационната анимация и включва самоизява на туриста чрез изобразителните изкуства, като целта й е да се стимулира неговото Аз и да се постигне осъзнаването му чрез овладяване или преодоляване на неговите психически състояния, както и за спонтанно пробуждане на творческите му сили чрез действието на вътрешните импулси.

Етноанимацията включва групово и индивидуално усвояване и възпроизвеждане на народни танци, ритуали, традиции, обичаи, занаяти и други. Тези дейности имат за цел да оптимизират етническата и междуличностната комуникация и да способстват за установяване на вътрешна хармония с Аза и на Аза с Ние и Те.По този начин творческо- имитационната анимация допринася за сближаване, поощряване и вдъхновяване на туристите за изява в съответствие с личностните качества и особености, и същевременно представлява своеобразно нахлуване в материалната и духовната култура на другата нация и на човечеството като цяло.

Приключенско- забавна анимация

Приключенско- забавната анимация се свързва по принцип с игнорирането на част от реалността. Тя представлява непринудена дейност в реална ситуация, по определени или в момента създавани правила. В нея туристът участва с целият си рационален и емоционален потенциал. Излизането от мащабите на "здравия разум", прагматичността и полезността от забавата и приключението определя крайния й ефект върху психиката и поведението на туриста. Това обаче предполага известна анимационна култура и умения за откъсване от един и нахлуване в друг свят и от една в друга ситуация. Това обстоятелство определя скоростта на социализация на туриста в новата среда и на содиалната му дейност в чуждата страна. От психилогическо гледище цел, съдържание и същност на този вид анимация е " излазът" от традиционното и ежедневното.

Социализираща анимация

Социализиращата анемация предполага комуникативен обмен и взаимодействие на туристи с аниматори, в т.ч. и с хората на посетената страна, с техните материални и духовни постижения като измерител на националната и общочовешка култура и цивилизация на територията на страната- домакин. В този смисъл това общуване способства за разширяване на диапазона от междугрупови и междукултурни контакти, за оптимизиране на макро- и микро средата, в която туристът живее, като общуването по време на анимацията е специфична форма за осъществяване на нерегламентирани контакти, обусловени от вътрешни импулси, което дава възможност на туриста да се изяви свободно и да поддържа поведение в съответствие със своите разбирания за етика, естетика и потребност. Анимационните контакти са пряко следствие от организацията на свободното време, социализацията на съвременния човек и от неговия начин на живот. Общуването по време на анимационното действие става без принуда , като туристът има пълна свобода на избор на партньора, вида и формата на участие в анимацията.

Социализиращата анимация доставя радост, носи удовлетворение; снема психическо и физическо напрежение; премахва анонимността на индивидуалното съществуване. По време на анимационната програма туристът получава отговори на много от интересуващите го въпроси, а това задълбочава процеса на самопознание, свързан с утвърждаването или отхвърлянето на истинността на мнения, оценки и съждения. Това общуване допринася за емоционалния и комуникативен комфорт на личността, като й осигурява излизане от ограничения кръг на ежедневните и рутинни контакти.

Спортно - развлекателна анимация

Спортно- развлекателната анимация като съвкупност от услуги по поддържане на физическата дееспособност и здравния статус на туристите включва потребност от движение, социални контакти и от лична изява и постижения. Основен мотив за участие на туристите в съответните прояви е стремежът за усъвършенстване и поддържане на доброто здраве, както и съобразяване нас модните тенденции. Тя цели същевременно и постигане на психо-физиологична рекреация и релаксация.
Потребността от движение и двигателна активност се проявява по различен начин при всеки турист и възрастова група, което изисква и диференциране на анимацията като форма на съзнателно, целенасочено, емоционално- волево взаимодействие с туристическата среда, със самия себе си, с другите туристи и аниматорите. При тази анимация се изисква добра физическа форма, желание и доброволност за участие. Спортният анимационен продукт съчетава спорт, рекреация и развлечение. Акцентът върху една или друга съставка зависи от пазарния сегмент и маркетинговата концепция на туристическата организация. В търсенето на този род анимация се забелязва тенденция на постепенна промяна в широки граници, което влияе положително върху жизнения цикъл на продукта, който, от своя страна, има редица уникални характеристики:
* Неосезаемост, т.е. клиентите не могат да видят резултатите от анимацията преди покупката и реализацията на комплексния продукт, поради което е нужно нейното точно описание или представяне чрез видеоматериали на туристически борси, без да се изтъкват предимствата й и ползите от нея за клиента, без популяризирането й чрез промоции и демонстрации от изтъкнати специалисти от практиката;
* Неотделимост на продукта от източника, т.е. от аниматора и туриста.
* Хетерогенност на качеството на продукта- в зависимост от неговия изпълнител, време и място на предлагане и други.

Анимационният продукт по принцип включва определен вид спорт, а неговата селекция се извършва след проучване на интересите и предпочитанията на клиентите и се съобразява със сезона и местоположението на туристическия обект, с климатичните и природните особености на района и други. От гледище на броя участници тези спортове биват колективни и индивидуални:
* Колективни спортни игри ( баскетбол, волейбол, плажен волейбол, тенис, тенис на маса, голф, футбол и др.);
* Индивидуални спортове ( лека атлетика, спортна и художествена гимнастика, акробатика, аеробика, плуване, ски и др.).

Представянето на продукта пред публика е свързано с реализирането на програми, включващи състезания и турнири, с всичките им изисквания за едно състезание- съдийски апапрат, безопасно протичане, медицинско обслужване. От своя страна спортните ритуали, с които завършват тези състезания и турнири въздействат силно върху чувствата и емоциите на туристите.

Потребителите на спортно- развлекателния анимационен продукт са от различни възрастови и социални групи, различни по националност, пол, доходи и др., което определя спецификата на спортната анимация.
* Младите предпочитат повишена двигателна активност , екстремните спортове и развлеченията.
* Високоплатежните туристи избират яхтинга, ловния спорт, голфа, " игрите на щастието", поддържането на физическа и психическа кондиция.
* Туристите от третата възраст се насочват към рекреацията и игрите за забавления.

Спортно- развлекателната анимация е част от индустрията за човека и до голяма степен определя основните тенденции в развитието й:
* Предлагане на нови спортове и атракции (вело-, небесен, снежен, пясъчен сърфинг; въздушна и ски- акробатика; скаймаратон).
* Интензивно развитие на съоражения, уреди и стоки за нуждите на спортно- развлекателната индустрия ( скейтборд, маунтибайк /планински велосипед/; роликрос /возило с пет колела за спускане от всякакви терени/; снегоходки; джетове за вода и сняг; параглайдери; балони).
* Изграждане на паркове за развлечения и отдих с използване на зелени площи, водни пространства, модерна спортна база.
* " Игрите на щастието" са съставна част от спортно - развлекателната индустрия.

От средата на 80- те години на ХХ век екстремните спортове са особено търсен сегмент от някои категории туристи ( парашутизъм, подводно гмуркане, леден сърфинг, бънджи- скокове и др.). При тези спортове има голям разход на енергия, поради което след заниманията следва да се предлагат възстановителни процедури.

Играта е най- развитата форма на спортен анимационен продукт. Както в детските, така и в игрите на възрастните, е залегнала способността на човека да се забавлява и да си доставя наслада, без да ги свързва с извличане на някаква изгода от това. Практиката познава спонтанни, развлекателни, интелектуални , делови и тематични игри; игри за запознаване и контакти; спортни игри; игри за релаксация и други.

Детската клиентела на анимацията предпочита свободните и спонтанни игри, каквито са игрите с различна тематика, но с герои от приказки и книги, в т.ч. и с герои измислени от тях. Широко място заемат игрите във вода с различни уреди-топка, балони. При съставянето на анимационните програми и при организацията на самите игри от аниматорите се изисква да познават правилата и да спазват определени принципи:
* Играта е преди всичко удоволствие;
* Играта създава стимулираща обстановка;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.