Туристическа анимация


Категория на документа: Икономика


Здраве

Минералните извори в комплекса са с много добри лечебни качества. Изградени са няколко балнео и фитнес центъра. Предлагат се над 100 вида медицински услуги, съчетани с различни лечебни и възстановителни програми.

Специфичният климат, чистият въздух, морската вода, богата на соли и микроелементи, лечебната кал и различните видове билки са незаменим дар от природата. Успешно се лекуват артрити, артрози, стрес, неврози, астма и др.

Околности

В природен парк "Златни пясъци" не само се съхраняват застрашени и защитени растителни и животински видове, но има изградени пет туристически маршрута, които преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с очарователен изглед към морето. Културно-историческото наследство на парка обхваща широк период -- от античността до късното Средновековие.

"Златни пясъци" е защитена природна местност. Територията около курорта е уникална със своите растителни видове и крайморска растителност. Тя е обособена като Природен парк "Златни пясъци".

В непосредствена близост до курорта се намира Аладжа манастир, част от Природен парк "Златни пясъци".

Aладжа манастир е най-известният скален манастир по Българското Черноморие, една от многобройните скални монашески обители, съществували през ХIII - ХIV век.
Тези уникални култови паметници се срещат масово върху една обширна територия, включваща Балканите и Близкия изток.

Съществуват мнения, че скалният манастир край Варна е част от един огромен комплекс от над 500 подобни обители на територията на Североизточна България, свързани с разпространеното във Византия и България през ХIII - ХIV век учение за божествената енергия - исихазма.

Аладжа манастир принадлежи към голямата група естествени пещери, образувани в меките варовикови утайки на дъното на древното Сарматско море, покривало преди около 12 милиона години територията на почти цяла Югоизточна Европа. Разположен сред красива гориста местност на 14 километра от Варна, той отрано е привлякъл интереса на изследователи и почитатели.

Туристическа анимация

В туристическата терминология анимацията се приема за целенасочена дейност на туристическата организация за спечелване на туристическа клиентела, като удовлетворението й е свързано със специализация на продукта и ддиференциацията му, и повишаване на комплексността на предлагането чрез насищане с допълнителни услуги.

Анимацията е част от туристическата индустрия и като атракция допринася за стабилизиране и увеличаване на финансовите приходи на съответната туристическа организация. Анимацията превръща живота в изкуство, доставящо индивидуално и групово удовлетворение и наслада. Като част от туристически продукт, анимацията представлява съвкупност от услуги за удовлетворяване на особени потребности, свързани с вътрешния свят на човека и процесите на общуване между хората през свободното време, за които туристът има собствена представа.

Анимацията представлява специфична форма на култура, която включва елементи от изкуството, традициите, спорта, двигателните активности. Та активизира поведението на туристите и го насочва към удовлетворяване на потребности от физическа активност, игра, приключения, обогатяване на познанията за света, общуване и творчески занимания чрез участие в специални програми. Следователно анимацията е вид дейност, която подлежи на регламентиране, планиране и осигуряване с човешки, финансови, материални, природни и информационни ресурси.

В съдържателно отношение анимацията включва:
* Насърчаване и стимулиране на туристите до оползотворят свободното време според предпочитанията си;
* Практическа реализация на този подтик.

Навлизането на анимацията в туристическото предлагане е поставило и началото на организираното обучение на специалисти в тази област и на появата на професията "аниматор". В създаването и реализацията на анимационния продукт участват хора с различна квалификация, но аниматорите са тези, които я представят като продукт пред туристическата клиентела. Тяхната професионална квалификация като резултат от обучението им се поставя на нивото на международните стандарти.

Двете разновидности на анимационната дейност- осъществяване по предварително разработена програма и самодейно, изискват такива качества на субекта като:
* Вродени- дружелюбие, весел нрав, общителност, жизнерадост, обаятелност, ентусиазъм, интуиция, симпатия към хората, умения за създаване на ситуация.
* Качества, подлежащи на развитие и усъвършенстване, красноречие, любознателност, интерес към живота на народа, към който принадлежат клиентите.
* Качества, които могат да се придобият чрез образование или самоподготовка- спортни наклонности и умения, добри обноски, приятен външен вид, изкусно водене на диалог, задълбочени познания за своята и за страната на туристите и т.н.

Аниматорът задължително трябва да владее най- малко два западни езика; да има познания в областта на литературата, драматургията, народните традиции и фолклора; познания за важните личности в страната, града и туристическия център; за местната кухня и специалитети.

Професионалните аниматори по принцип работят в екип или самостоятелно, като всеки от тях се специализира в определена област на анимационната дейност. В същото време се осъществява допълване на тяхната специализация с придобиване на нови знания и умения с цел да се разшири нейният диапазон.

Непрофесионалният аниматор изпълнява други основни функции: на мениджър, хотелиер, ресторантьор, екскурзовод и други. Но като аниматор той трябва да притежава значителна част от тези качества на професионалния аниматор.

Видове анимация

Културно- познавателна анимация

Културно- познавателната анимация е специфична форма на усвояване на човешката култура и ценности, на социалните процеси и др. Първостепенна задача на този вид туристическа анимация е превръщането на общочовешките норми и идеали в личностни нагласи и ценности чрез активното им присвояване от туристите като част от културно- ценностното богатство на чуждата страна, осъществимо чрез усвояване на конкретните постижения на реалния или историческия субект, при което туристът усвоява само това, което е значимо за него, при пътуването му по специализирани и неспециализирани програми и маршрути. В този аспект културно- анимационната активност допринася за по - пълната удовлетвореност от извършеното туристическо пътуване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.