Туристическа анимация


Категория на документа: Икономика


38.
Спортни игри
Петък
17.08
10:00
Плажа
39.
Състезания по ролкови кънки
Петък
17.08
17:00
Алеята пред хотела
40.
Конкурс за най- сполучлива фотография
Петък
17.08
21:00
Бара
Организационен план

Анимацията хотелите е организирана от екипа на аниматорите. За по-доброто и протичане се назначава шеф-аниматор, чиито задачи са съставянето на програма, следенето на нейното изпълнение, както и пряко участие в анимацията. Той е както координатор, така и разпределител на задачите. Един отговаря за касата - заприходява всички доходи от продажбите, води отчетите. Един отговаря за реквизит, осветление и музика. Един отговаря за костюмите. Всеки от аниматорите пише всеки месец отчет за дейността си, за проблемите, оплакванията и т.н. Проблемите, възникнали през деня се обсъждат всеки ден в 12:30 ч.

Организационен план на анимационна проява

* Първо се определят игрите и възможностите за прилагането им.
* Определя се ролята на всеки един аниматор - водещ, отговорник реквизит и костюми, отговорник музика и осветление.

След протичане на проявата се прави анализ: силни - слаби страни, как се възприема от публиката, кои игри не пасват, малко ли са наградите и стимулите, времетраене. Възможна е смяна на ролите докато се намери оптималния вариант (водещ, отговорник музика, отговорник реквизит).

Професионално погледнато аниматорът в известна степен е смесица от социален работник, педагог, терапевт, специалист по свободното време, а също така и приятел, другар и колега, всичко това в една личност. Той има задачата да предразполага хората, да поддържа стотици контакт-канали и връзки, да вдъхва вяра в гостите, да ги забавлява, самият той да бъде креативен. Той трябва да бъде наясно, че анимацията изключва всякакъв вид принуда за участие - било то активно, пасивно или смесено, а напротив - трябва да използва принципа на доброволността, който сам по себе си не изключва възможността за въздействие върху туриста. Аниматорът трябва да бъде в добри отношения не само с гостите и с колегите си в тима, но и с колегите, извършващи другите видове туристически услуги - услугите по пребиваването, изхранването, спорта. Една анимационна програма, а дори и проява трудно може да се осъществи, ако липсва пълен синхрон между тези дейности.

Освен необходимостта от синхрон между анимационната дейност и останалите елементи на туристическото предлагане, тук следва да се изтъкне още едно съществено обстоятелство: анимацията обогатява туристическото предлагане и така допринася значително за повишаване качеството на туристическия продукт.

Използвана литература:

1. www.zlatnipiasaci.com
2. www.goldensands.com
3. www.hotelitebg-butiktravel.com
4. www.hotelitebg.eu
5. www.zlatnipyasatsi.start.bg
6. www.journey.bg

??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.