Туристическа анимация


Категория на документа: Икономика


Туристическа анимация в морските курорти
Увод

Туризмът е дейност, която се практикува с различни мотиви, но основен такъв на потребителите на туристическия продукт е почивката и отдихът. Разбира се, опознаването на нови места, традиции, културни паметници и обичаи също е мотив за почивка, но дори и при някои активни форми на туризъм - като например културно -познавателния туризъм, голяма част от почивката е свързана с релаксация - на плажа, в планината и т.н., т.е. никой не се стреми към "интензивна" ваканция, при която времето е изцяло заето от пътешествия, нови познания и др.

За да се разнообразни почивката на туристите, в туристическата практика е въведен нов продукт - анимацията, която има за основна цел да обогати преживяванията на туристите.

Анимацията не трябва да има непременно познавателна цел или да включва целенасочени активности. Преди всичко тя трябва да доставя удоволствие на хората, без да оставя впечатление у тях за задължително участие в анимационните активности.

От психологическа гледна точка анимацията трябва да се съобразява с факта, че не всички туристи се интересуват от едни и същи активности. Обикновено, в зависимост от своите предпочитания и представи за пълноценна почивка, хората избират мястото, на което да отидат- море, планина и др., което да е в тон с тяхната нагласа - за почивка, за активна ваканция, за нови познания и т.н. Очакванията на всеки турист за тип ваканция не могат да се вместят в точно определени рамки. Най-общо предпочитанията на туристите могат да се обособят в следните няколко групи:
- релаксация, спокойствие, пасивност;
- преживявания, промяна, емоции;
- контакти, семейна ваканция;
- разширяване на познанията, научаване на нещо ново;
- удоволствия, комуникации;
- здраве;
- спорт/хоби.

Но отделните предпочитания придобиват различни нюанси при различните групи туристи. Най-общо може да се заключи, че за да е пълноценна една ваканция, тя трябва да съдържа всички тези компоненти, съобразени разбира се с конкретните условия и възможности. Именно анимацията е тази, която прави ваканцията спокойна, но не скучна, разнообразна, но не уморителна; тя съдържа в себе си баланса между активната и пасивната почивка, който зависи от редица субективни фактори: възраст, образование, темперамент и др. Ролята на анимацията се изразява в това да помогне на госта да намери златната среда между "прекалено спокойно" и "прекалено неспокойно''.

Анимацията е характерна за всеки един тип почивка. Цел на разработката е да разгледа анимационния продукт като начин на разнообразие на почивката в морските курорти.

Задачите, които се поставят с тази цел са:
- да се разгледа същността на анимационния продукт и възникването на анимацията като начин на обогатяване на туристическия продукт;
- да се направи обзор на факторите, обуславящи развитието на анимационните продукти в морските курорти, както и да се даде пример за развитие на морската анимация в някои големи курорти по света;
- да се разгледат възможностите за развитието на анимацията в морските курорти у нас.

Параграф първи. Същност и възникване на анимацията

Явлението "анимация" демонстрира най-типичните характеристики на съвременния туристически процес, основната идея на новите ваканционни концепции, повишаващи полезността на туристическия продукт, и начини, с които да се постигне максимална степен на доволство от консумацията на туристическите услуги.

Началото на анимацията може да се търси още във възникването на туризма в древността, в грижата за свободното време на гостите и гражданите в обществото. Може да се открие при агоналните (състезателни) прояви в древна Гърция, от които най-голямо значение имат олимпийските игри. провеждани веднъж на четири години, през високосна година в местността Олимпия на областта Елида.

В Средновековието, с организирането на рицарските турнири, религиозните фестивали включвали състезания и танци, предназначени да развличат различни слоеве на обществото.

Основната мисия на анимацията, още с възникването й, е да удовлетворява потребностите на туристическата клиентела от развлечения и спорт.

Модерният туризъм започва да се развива между двете световни войни, като след края на Втората световна война светът бързо се съвзема, започва растеж в икономиката, повишава се жизненият стандарт на хората, а с това и необходимостта на човека да пътува. Туризмът като отрасъл започва бързо да се развива, но след време предлагането на нощувки, храна и транспорт вече не задоволява потребностите на търсещите отдих. Започват да се предлагат допълнителни услуги, забави и развлечения, което води до оформяне на анимацията като явление.

Пръв анимационна концепция за своите клиенти, като форма на "производство" на туристически услуги, предлага клуб "Медитерине", създавайки своя философия за организация на живота на туристите по време на отдиха им в клубните селища. Този вид на предлагане усвояват и други туристически организации, хотелски вериги, туристически центрове, отделни хотели и пътнически агенции. Офертата "настаняване, хранене и транспорт" с успех се заменя от комплексни анимационни програми.

Днес, след повече от 2000 години еволюция, туристическата индустрия се е превърнала в една от най-големите и комплексни индустрии в света. Но от времето на Римската империя, когато са построени първите крайпътни странноприемници, предлагащи нощувка и препитание, до днес вкусовете и предпочитанията на туристите са се изменили значително. Те търсят не само подслон и храна, но и отлични условия за възстановяване и поддържане на добра физическа и психическа кондиция, нови социални контакти, досег до природата.

Съвременните тенденции в развитието на туризма рязко засилват конкуренцията на международните пазари за привличане на клиенти. Това обективно налага необходимостта от нови туристически дейности и услуги, каквито предлага анимацията. Интересът към нея нараства и от възможностите, които предоставя за преодоляване на негативните влияния на съвременния начин на живот върху човека.

Една от предпоставките за възникване на анимацията е свързана с промени в мотивите за пътуване и ценностната система на индивидите. Анимацията като дейност, насочена към организиране, управление и реализиране на процеса на удовлетворяване на определени човешки потребности, е свързана с ценностната система на индивидите. Психолозите приемат, че всяка ценност изразява определена мотивационна тенденция или цел. Съществуват три универсални мотивационни тенденции - потребностите на индивидите като биологични организми, потребностите от съхранение и потребностите от усъвършенстване.

Мотивационното съдържание на ценностите ги диференцира в единадесет типа. Познаването на особеностите на някои от тях (като хедонизъм, постижение, себенасоченост, стимулация, одухотвореност, универсализъм) може да служи при разработване на анимационната концепция на туристическата организация, съобразно очакванията за избор на анимационен продукт.

Мотивите, които карат хората да предприемат пътуване или да предпочетат за ваканция определена туристическа дестинация, се обособяват на основата на предполагаемата нужда на организма от разнообразие и стимулация, за да се поддържа оптимално равнище на активация. Стимулационни ценности са вълнението, новостите, предизвикателството в живота. Три от тях се смятат за най-съществени: дръзновеност, разнообразие и вълнуващ живот. Най-често изборът на анимационна програма се свързва с потребността от изживяване на положителни емоции, контакт с природата, нови познания, търсене на приключения, постигане на вътрешна хармония.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.