Транснационални корпорации и "Coca-Cоla Company"


Категория на документа: Икономика


Икономически университет - Варна
Финансово-счетоводен факултет

Курсова работа

На тема: Транснационални корпорации и "Coca-Cоla Company"
По дисциплина: Международни икономически отношения

Варна
Ноември 2007 г
Съдържание
Въведение

1.Същност на транснационалните корпорации
Какво прави Coca-Cola Company транснационална?
2.Произход на транснационалните корпорации
Как става Coca-Cola Company транснационална?
3. Мотиви за транснационализация на дейността на ТНК
Защо Coca-Cola Company е станала транснационална?
4.Управление на транснационалните корпорации
Управление на Coca-Cola Company
5.Ролята на транснационалните компании

Заключение

Въведение

Темата на курсовата работа е "Транснационални корпорации"(transnational corporations) като типичен пример за такава компания съм избрала "Кока-Кола". Темата не е избрана случайно, тъй като фирмата и марката "Кока-Кола" са толкова известни, че потребителите по цял свят консумират продуктите на "Кока-Кола" и не се замислят какво е струвало на компанията да стигне дотук. Нямат си на идея колко хиляди души работят за нея, колко завода за бутилиране има в целия свят. Съзнават или не, хората живеят в света на транснационалните корпорации (ТНК), в света на "Кока-Кола".

От средата на миналото столетие ТНК придобиха голямо значение. ТНК понастоящем са главен агент на международното производство. Те произвеждат около една четвърт от световния БВП, реализират около две трети от световния търговски оборот, осъществяват девет десети от преките инвестиции в чужбина. Те са основен генератор на технологиите като конкурентно предимство, в техните предприятия се трудят около 10 % от заетите с неселскостопански труд в света. Съзнават или не, хората живеят в света на транснационалните корпорации. Казвам това, тъй като това е свидетелство за значимостта и мощта на съвременните ТНК, а целта на курсовата работа е да запозная всички с този вид корпорации.

В курсовата си работа са изложени същността на ТНК, техния генезис и еволюция, мотивите за транснационализация, мястото им в световната икономика. А за да стане още по-ясно всичко е вплетено в изложението за ТНК и пример в лицето на "Кока-кола". Разбира се има и други също така известни ТНК, като "Ай-Би-Ем", "Дженеръл Мотърс", "Кодак", "Сименс", "Нестле", "Макдонълдс", "Филипс", "Лукойл", Bosch, ING Bank, Samsung, Audi, General Electric - това би могло да е част от списък на най-познатите марки или на най-големите фирми по света.

Изборът разбира се не е случаен, тъй като"Кока-Кола" винаги е завладявала потребителите по цял свят, ще продължи да го прави и в бъдеще. И това не би могло да се промени, "Кока-Кола" е и ще си остане най-големият и мощен производител на безалкохолни напитки и приятни емоции у хората по света. На всеки 10 секунди 126 000 човека посягат към някоя от марките на Компанията Coca-Cola. Друг фактор за избор точно на тази ТНК се състои в отговора на въпроса "Коя е страната в Централна и Източна Европа, която първа започва производство на Coca-Cola?". За по-старите служители от системата на "Coca-Cola" в България обаче не е тайна, че именно нашата страна първа в целия бивш социалистически лагер започва производство на известната напитка. Като трети фактор, но не и по важност е тази че Coca-Cola има почти двеста годишна история. Поднесена за първи път вълнуващата освежаваща напитка Coca-Cola на редовните клиенти в малка дрогерия в Атланта през 1886 година. Днес почти два века след създаването си, компанията предлага в почти 200 страни от целия свят освежаващи напитки с повече от 300 търговски марки. А общият брой на бутилиращите компании в света е четирицифрено число.

Същност на транснационалните корпорации
Какво прави Coca-Cola Company транснационална?

От петдесетте години на миналия век до днес главен феномен на международния бизнес са ТНК. Изразът мултинационална корпорация е използван за пръв път през 1960 г., а от 70-те години започват изследванията върху проблема , посветени на характера , мащабите и видовете дейност на ТНК, организационна структура и механизми на управление, следвани стратегии, среда на функциониране и други проблеми. През годините са използвани различни синоними и термини за означаване на ТНК - световни, планетарии, мултинационални, наднационални, международни, глобални и други корпорации.

В схващането за същността на ТНК могат да се обособят две направления, а някои автори обединяват и двете. Първото направление е свързано с критерия "брой на приемащите страни ", а второто с "задграничното съдържание на икономическата дейност".

Не малко автори определят или дефинират ТНК, според първото направление "брой на приемащите страни ". Така например Дж. Данинг от Великобритания определя като многонационална корпорация тези, която притежава или контролира активи в повече от една страна. Подобни определения дават също М.Брук и Х. Ремерс ,а Л.Бут и А. Ръгман определят и граница от минимум шест страни за разполагане на производствени мощности в чужбина. Без спорно броят на страните може да се приеме кота един от показателите за международност но този показател е твърде формален. Твърде несериозно е да се определя фирма с пет филиала в различни държави като немеждународна. А що се отнася за изискването за производствена дейност в чужбина също не може да е изцяло вярно, тъй като в съвременните условия много ТНК извършват дейност върху разменна основа. Но Coca-Cola Company отговаря на този критерии за мултинационалност общият брой на бутилиращите компании в света е четирицифрено число. Днес почти два века след създаването си, компанията предлага в почти 200 страни от целия свят освежаващи напитки с повече от 300 търговски марки. През следващите двадесет години броят на заводите достига над 1000, като 95 от тях се управляват и притежават от местни хора. Нарастващият обем на бизнеса дава тласък на развитието на високоскоростна бутилираща техника, а по-ефективният транспорт позволява на производителите да предоставят на все повече клиенти все повече от любимата напитка. Днес бутилиращата система на "Coca-Cola" е най-голямата и най-широка мрежа за производство и дистрибуция в цял свят. Продуктите на компанията Coca-Cola могат да се открият и в най-отдалечените кътчета на света - от Бостън през Будапеща до Бахрейн може да се видят хора, носещи в ръка някои от напитките с търговската марка на Компанията Coca-Cola като Амбаса, Веджитабета, Фресколита.

Второто направление определя същността на ТНК според "задграничното съдържание на икономическата дейност" на фирмите. И тук пъстротата от мнения е твърде голяма затова се обособяват няколко групи:
1. Преки чуждестранни инвестиции - форма на миграция на предприемачески капитал, осъществявана чрез инвестиции на "зелено" , създаване на смесени предприятия, придобиване на акции на съществуващи в чужбина предприятия в достатъчни количества за упражняване на контрол на обектите на инвестиране
2. Интернационализация - форма на обмен на технологии, ноу-хау, идеи между фирмите в системата на компанията
3. Организационна и управленска структура - фирми или група от фирми, чиято дейност се разпростира в множество страни и са учредени, организирани и ръководени в световен мащаб

Компанията Coca-Cola може да отговори и на тези три критерия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транснационални корпорации и "Coca-Cоla Company" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.