Томас Робърт Малтус


Категория на документа: Икономика


Принцип за невъзможност на пълната реализация на произведената продукция при пазарната икономика.Появява се необходимост от наличието на трети лица /трета класа/, които да са извън предприемачите и работниците т.е. непроизводителната класа на рентиерите. Малтус смята, че те винаги купуват много стоки, но освен това те нищо не продават, не увеличават предлагането. Доказва необходимостта от тяхното съществуване. Малтус изцяло пренебрегва производственото потребление като отдава внимание на производителното потребление.

Икономическите кризи

Когато работниците не купуват достатъчно стока е възможно превишаване на предлагането над търсенето, тогава предприемачите ще ограничат личното си потребление и е възможна икономическа криза. Малтус пръв забелязва възможността за обща икономическа криза, която може да се облекчи частично от една страна от рентиерите и тези в сферата на услугите, и от друга - от предприемането на конкретни мерки от държавата - ограничаване на инвестирането.
Привърженик е на автоматичното постигане на равновесие. Убеден е във възможността за свръхпроизводство. Според него кризите са естествено явление за пазарната икономика. Малтус смята, че съществуването на непродуктивни обществени класи е нещо полезно. Предлага обществено полезни дейности за предотвратяване на кризите.

Теория за стойността

Критикува Рикардо, но приема трудовата му теория. Според него стойността представлява овеществения труд, живия труд, но и печалбата за целия авансиран капитал. Според него е невъзможно да се влага капитал, без капиталиста да търси печалба, иначе няма да има стимул. => цената на стоката се определя от количестжото изразходван труд и печалбата от капитала. Печалбата се създава не в сферата на производство,а в сферата на обръщението, защото е част от производствените разходи.

Работната заплата

Стойността на труда. Труда е стока, а цената и е работна заплата. Привърженик на минимални работни заплати, тъй като ако се увел., ще нарасне раждаемостта => ще се стигне до недостиг на храна. Различава нарицателна (номинална - парична раб. заплата) и действителна (реална - реалното кол. средства за същ.). Дори номиналната да се увеличи, реалната остава постоянна, защото иначе ще настъпи инфлация.

Поземлена рента

Представлява прираста в стойността на земеделския продукт над производствените разходи и над печалбата. Тя е продукт на земята във вид на чиста печалба. Рентата се получава защото земeделската продукция винаги има по-висока цена от промишлената. Причини: 1)земята дава повече продукция; 2)без земеделски продукти населението не може да същ.; 3)от закона за намаляващото плодородие => по-лошите земи ще доведат до повече производствени разходи.

Теория за реализация на продукцията

За да има печалба трябва да се реализира продукцията. Но коя соц. класа прави възможна реализацията? Ако продавачите си продават взаимно стоките, няма да могат да изплащат печалбата => нереализ. на цялата продукция. Ако пък продават стоките на работниците би била възможна реализацията, но работниците купуват много малко дари да изразходят цялата си заплата. Изходът е наличието на трета класа - непроизводителна - лендлордове, духовници, всички получаващи рента. Защото са богати и купуват много и най-различни стоки. Те нищо не продават. По този начин ще се реализира цялата продукция.

Източници:

1. http://bg.wikipedia.org

2. http://www.referati.org/tomas-robyrt-maltus-teoriq-za-narodonaselenieto-i-ikonomicheski-vyzgledi/20006/ref

3. http://ometeo.hit.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Томас Робърт Малтус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.