Теренно проучване на туристическа дестинация


Категория на документа: Икономика


и всеки приемен ден за униформени войници, хора с увреждания и деца до 7 години

SWOT анализ на "Национален литературен музей" - Къщата-музей на Иван Вазов в София

Положителни черти(S)
- Голямо разнообразие от експонати
- Отлична хигиена
- Подходяшо осветление
- В близост има Паркинг места
- Провеждане на културни меропиятия
Отрицателни черти(W)
- Липса на реклама
Възможности(О)
- Търсенен на културен туризъм
- Организиране на различни събития и беседи
Заплахи(Т)
- Икономическа криза
- Вандализъм
- Конкуренция
- Природни бедствия

Интервю на 10 посетители в музея:

Въпроси
Отговори (Да/Не)
1.За първи път ли посетихте музея?
Да - 5
Не - 5
2. Използвахте ли екскурзоводска услуга беседа?
Да - 8
Не - 2
3.От нашата реклама в медиите ли научихте за музея?
Да - 5
Не - 5
4.Впечатлиха ли Ви експонатите в музея?
Да - 9
Не - 1
5.Бихте ли препоръчали музея?
Да - 8
Не - 2

Статистически данни за посещенията на музея
Години

% посетители
Българи
ученици
% посетители
Българи
възрастни
% посетителиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теренно проучване на туристическа дестинация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.