Теория за потребителското търсене и предлагане


Категория на документа: Икономика


Теория за потребителското търсене и предлагане

1. Потребление - от субективнопсихологически аспект е субективно чувство на неудовлетвореност на нуждите на всеки индивид. От метериална гледна точка, обективно формирани, осъзнати условия на живот, които индивидите и домакинствата се опитват да удовлетворят с определен набор от стоки и услуги, с определен набор от блага, които могат да имат икон. х-р, формират се благодарение на усъвършенстването на произв. Зависят от културното развитие на индивида, от образователното равнище на хората. Колкото е по-високо нивото, толкова са по-богати потребностите. Потребностите могат да бъдат от различен х-р, но обикновенно в литературата могат да се делят на
Потребностите трябва да бъдат от различен х-р. Потребностите се реализират чрез физическото унищожаване на метериалните и духовните блага (те са материални, нематериални, стоки).
69-74% са услуги. Те са преобладаващи и имат нематериален х-р. Те са действия и удовлетворяват потребностите на населението.
В България 48% от разходите са за хранителни продукти
Икономическо благо - трябва да бъде придобито от природата с труд. Ограничени
Въздух, вода - неограничени блага

2. Полезност на благата
Полезност на благата - способността на дадено икон. благо да удовлетворява икон. потребности на хората (от физически или социален х-р)
Всеки производител трябва да прави рационален подход в избора на предлаганите стоки и услуги

Итил - единица за удоволствия
Всеки от нас се стреми към най-рационален и най-изгоден избор и набор ->ръководи се от полезността на стоките и услугите
Кардинален подход - дадените блага имат определена полезност, която колечествено се измерва в единици
Обща полезност - изяснява общото удовлетворение получено от потреблението на даденото икон. благо и колко единици сме употребили от него
Средна полезност - полезността на едно благо (от една негова единица - итил)
Пределна полезност - удовлетворението, което получаваме от една допълнителна единица
В процеса на потреблението се стига до момент, в който понататъчното продължаване на процеса е безмислено
С увеличаване колечеството на консумираното благо, пределната полезност спада
С увеличаването на употребените единици на благо, нараства общата полезност

Парадокс на диаманта и водата. При екстремни ситуации водата се явява най-важното благо
Паричната единица има различна покупателна способност
Кардиналният подход има определени недостатъци => икономистите измислят ординален подход
- Аранжират се потребностите чрез т.нар. криви на безразличието
Изразява една и съща потребност.
Колкото е по-високо и по-надясно
кривата на безразличието, толкова

е по-голяма полезността.

Икономически ограничения -

хората с малки доходи (ИИ1),
с по-големи доходи - по-горни

криви (ИИ2, ИИ3)

3. Бюджетно ограничение - доходът, с който разполагаме, за да си набавим нужните икон. блага. То е различно за различните индивиди

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория за потребителското търсене и предлагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.