Теория на PR


Категория на документа: Икономика


Софийски университ ''Св.Климент Охридски''
Факултет по журналистика и масови комуникации
Специалност:Връзки с обществеността,1 курс

Курсова работа

на тема:
"Общественото мнение:специфика,характеристики,
значение"

Изготвил: Проверил:

Проф.д-р Здравко Райков

София,2011 г.

Съдържание:
1.Въведение
А) Общественото мнение-основен инструмент в полето на пиарите
2.Същност и специфика на общественото мнение
А)какво представлява общественото мнение
Б)кога и как се формира
3.Характеристики на общественото мнение
А)Неговите функции
4.Общественото мнение-значение
А)ролята му в областта на публичните комуникации
5.Манипулация или изкуство е ПР-преориентиране на общественото мнение
6.Заключение
7.Използвана литература

1.Въведение

Един от основните инструменти в полето на пиарите е общественото мнение .Уолтър Липман, американски интелектуалец, писател и два пъти награждаван с наградата Пулицър, издава една от първите творби, посветени на ползата от общественото мнение. В книгата си "Обществено мнение" (Public Opinion, 1922) Липман сравнява човешките маси с "огромен звяр" и с "объркано стадо", което има нужда да бъде ръководено от управляваща класа. Той описва управляващия елит като "специализирана класа, интересите на която са наднационални." Тази класа е съставена от експерти, специалисти и бюрократи. Според Липман експертите, често наричани "елит", са тези, благодарение на които се заобикаля/преодолява главният недостатък на демокрацията, а именно абсурдният идеал за "гражданина, който е компетентен по всички въпроси". Хаотичното и шумно "объркано стадо" има своята функция - да бъде "заинтересован зрител на действията", тоест да не бъде участник в тях. Участието е задължение на "отговорния човек", какъвто обикновеният гражданин не е.Манипулацията и отчасти пропагандата са използвани от елита,за да управлява обществеността, без да прибягва до физическа принуда. Една от важните идеи, представени от Липман, е "скалъпването на съгласие", което, обяснено накратко, е манипулирането на общественото мнение по такъв начин, че да бъдат приемани плановете на елита. Изразеното от Липман становище е, че обикновеното население не е квалифицирано да разсъждава и да взима решения по важни проблеми. Затова е важно елитът да решава "в своя полза" и след това да прокарва решенията си сред масите.Всичко това се препокрива с технологията на PR и свидетелства,че общественото мнение е от първа важност в професията на хората,наречени пиармени.

2.Същност и специфика на общественото мнение

Общественото мнение е сложен социално-психологически процес, обозначаващ съвкупото вярване или мнение на обществото по даден въпрос. Обществено мнение реално може да се формира,когато на лице е даден проблем,който вълнува група хора.То се състои от оценката на тези хората по въпросите, които се пораждат от възникването на проблема, а също така от отношението им към начина за неговото разрешаване.Всъщност то се ражда въз основа на индивидуални мнения,но в същото време е качествено нов феномен,който не е просто сбор от възгледите на отделните хора,а е резултат от сложното взаимодействие на тези различни възгледи,а негов носител са големи социални групи- именно това го отличава от мнението на отделния индивид.Въпросите,които вълнуват хората и по които те дискутират са много,но реално общественото мнение може да се формира само когато са активирани ценности.Това означава,че хората могат да достигнат до собствените си мнения,едва когато са осъзнали своите интереси и имат достатъчно информация за съответния проблем.Поради тази причина една от най- важните предпоставки за формиране на общественото мнение е наличието на наситено с богата и многопосочна информация публично пространство.Защото именно информацията стои в основата на всяка човешка дейност,благодарение на нея се формира и ''кристализира''общественото мнение.На тази тема е посветена и книгата ''Кристализиране на общественото мнение''(1923) на Едуард Бернайс,считан от някои за ''баща на връзките с обществеността'' и пръв преподавател по ПР.''Ако ние разбираме механизма и мотивите на груповото съзнание, то е възможно да контролираме и управляваме масите според нашата воля, без те да усещат това", казва навремето Бернайс.И това може би наистина е вярно,но за да може да бъде контролирано,съответно и манипулирано,общественото мнение преди всичко трябва да бъде формирано.След възникналия проблем група хора с общи цели и интереси трябва да се обединят в името на общата кауза и евентуално след това пред тях да се изправи някой,чиито качества поне да наподобяват на личности като Едуард Бернайс,и умело да ги накара да му повярват,да преориентира мнението им в полза и на организацията,за която работи.Такива хора,които са способни да уверяват и ''насочват'' общественото мнение,със сигурност има и в България.Един от тях безспорно е проф.д-р Здравко Райков,основоположник на дисциплината връзки с обществеността в България,професор по PR и автор на много книги.

3.Характеристики на общественото мнение

Според проф.д-р Здравко Райков общественото мнение може да се сравни с въздуха-то не винаги може да бъде забелязано,но натискът му постоянно се усеща.Също така той предлага в книгата си PR.Технологията на успеха някои съществени характеристики на общественото мнение.Когато те са налице,може да се говори и за самия проц на формиране на общественото мнение:
-негов носител са големи социални групи-това е разликата му от мнението на отделния човек
-възниква само по важни,социално значими проблеми-по този начин е възможно да се провокира вниманието на много хора

-появява се,когато има спорен,дискусионен въпрос

-насочено е към обект,добре познат на неговите носители
-изразява се от отделните хора със съзнанието,че и другите ще реагират на същата ситуация по определен начин
-може да има постоянен или временен,преходен характер-тоест търпи промяна
-израз е на усилия за реализация на определени цели или на противопоставянето на същите
-има конфликтен характер-израз е на противоположни гледни точкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на PR 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.