Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция


Категория на документа: Икономика


СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ ПРОМЯНА В РАВНИЩЕТО НА ИЗДРЪЖКИТЕ
При нарастване на постоянните издръжки в кратосрочен период, няма да се ппромени обема на производството на фирмата, защото променливи издръжки не се засягат.В дългосрочен период фирмата ще преустанви производството ако не може да покрие нарастналите средни общи издръжки.При нарастване на променливите издръжки, кривата на пределните издръжки се измества нагоре и наляво, като се съкращава количеството на производството и се увеличава равнището на цената.
СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА ДАНЪЦИ
При налагане на данък върху общия доход (данък върху печалбата),в краткосрочен период не се променя нито цената, нито количеството, предлагано от фирмата. В дългосрочен период фирмата печели точно нормална печалба, преди налагането на данъка и при промяна на фиксираните издръжки тя ще излезе от бизнеса. Следователно в отрасъла се наблюдава нарастване на цената и намаляване на предлаганото количество.
??

??

??

??

-1-

6 ТЕМА

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.