Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция


Категория на документа: Икономика


3. Предлагане на фирмата в краткосрочен период. Фирмено и отраслово предлагане

P S

P* D

D отрасъл

S

X* X

3.1 Фирмено предлагане - при всяка промяна на пазарната цена, фирмата реагира като променя обема на производството и предлаганата продукция, за да изравни пределните издръжки - МС с равнището на цената - Р.
Ако разгледаме последователната промяна на пазарната цена и съответното равновесно решение на предприемача, то точките на кривата МС отразяват връзката между пазарната цена и предлаганото на пазара количество продукт от фирмата.

P

S MCS
P3 AC
P2 D3 AVC
P1 D2 max

D1

q1 q2 q3 q q1 q2 q3
Когато равнището на пазарното търсене е D1 , а равновесната цена е Р1, за да максимизира печалбата си, фирмата ще трябва да произведе и предложи на пазара количество q1. При нарастване на пазарното търсене от D1 на D2 , а след това и на D3,пазарната цена ще се увеличи до р2, а после до р3. При тези нови пазарни условия, фирмата ще предложи нарасналата продукция до q2 и q3.Следователно за всяка пазарна цена, кривата на пределните издръжки показва равнище на производство и предлагане, което максимизира общата печалба.Т.е. кривата МС може да се разглежда като то крива на индивидуалното предлагане на фирмата.
При цена под минималното равнище на AVC , фирмата няма да има интерес да предложи нито една единица продукция, следователно при съвършена конкуренция сегментът от кривата на пределните издръжки - MC , представлява кривата на предлагането на фирмата.
Кривата на краткосрочното фирмено предлагане е нарастваща, защото МС на фирмата имат тенденция да нарастват при нарастване на обема на продукцията.
Когато цената расте, пределния приход MR нараства над пределните издръжки МС за текущия обем на производство.

- дългосрочно равновесие на фирмата и отрасъла
- крива на отрасловото предлагане в дълъг период
В LR фирмата регулира мащаба си и се регулира броя на фирмите ,защото има свободен достъп до пазара.
Фирмите са в дългосрочно равновесие, когато са регулирали размера на предприятията си, така че да произвеждат в минимума на кривата LAC , която е допирателна в тази точка до кривата на търсенето, определена от цената. В дългосрочен период, фирмите получават само нормална печалба, която е включена в LAC.
Ако фирмата има свръхпечалба, това ще привлече нови фирми, от което ще следва:
намаляване на цената Рх;изместване нагоре на кривата на издръжките, в резултат от увеличените цени на факторите, когато отрасълът се разширява.Тези промени ще продължат, докато се установи равновесието.
Ако фирмите работят със загуби, в дългосрочен период те ще напуснат отрасъла.Цената ще нарасне, и издръжките могат да се намалят. Нарастването на цената ще продължи, докато оставащите в отрасъла фирми покрият общите издръжки, включващи нормална печалба и LAC стане допирателна към кривата на търсенето. P LMC

S SAC1 LAC

p S1 SMC1 SAC2

SMC2

p1

D

x X

X X1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.