Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г


Категория на документа: Икономика


2 • Художествената галерия - в нея се излагат произведения на чуждестранни и български творци;
3 • Етнографският музей - има интересна колекция от традиционни кукерски маски, народни носии и предмети на бита;
4 • Природонаучният музей - в него са изложени експозиции, представящи геоложките характеристики на земята, както и флората и фауната в региона.5
1 По данни на Института за анализи и оценки в туризма под половин процент от посетителите в България са тук заради игралния туризъм. 6За региона на Югоизточна Европа данните също не са високи. Счита се, че страната разполага с възможности за развитието на сектора. Постъпленията от игралната индустрия в бюджета са повече от 112 млн. лева. Според чуждестранните делови среди обаче, за да има бъдеще център на хазартен туризъм в България, трябва да се отчете голямата конкуренция в световен мащаб и това, че ще са нужни над 15 години за неговото позициониране на пазара.7
2 Това е сфера, за която би следвало определено да се помисли и интегрира в плановете за развитие на туризма в общината. Наличната инфраструктура е добра предпоставка, при условие, че се обмислят сериозни мерки за нейното подобряване.
3 Предимствата на голф, спорт и уелнес туризъм са много и добре известни, най-съществените се отнасят до това, че по този начин се привличат платежоспособни туристи (статистически доказано е, че навсякъде по света голф-играчите са представители на средната и богатата класи), както и обстоятелството, че този вид туризъм създава и развива редица допълнителни услуги и следователно - работни места.8
4 Изброените видове туризъм са основата, която спомага за развитието на туризма в област Бургас. За в бъдеще се цели усъвършенстване на досегашните видове туризъм и изграждане на нови атракции, които да привличат все повече новодошли.
5 В таблица № 4 ще представим съпоставката между броя туристи българи и броя туристи чужденци за 2008г. и 2009г. по месеци. Така ще придобием една по ясна представа кога област Бургас е център на масов чуждестранен туризъм и кога туристите са почти изцяло Българи. Ще разберем в кои от месеците през годината област Бургас получава най - значими приходи.

1 Таблица №4 Туристи /българи и чужденци/ в област Бургас
месец
я
ф
м
а
м
ю
ю
а
с
о
н
д
2008 /българи/
3482
5920
6653
6451
8443
8361
8261
7966
8143
7266
6846
5564
2008 /чужденци/
1248
1508
1824
1576
2047
2396
3171
2564
2976
2183
1568
1343
2009 /българи/
5299Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.