Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г


Категория на документа: Икономика


Хижи/бр. легла/
237
327
317
335
253
Др. Места/бр. легла/
3242
15277
14907
12338
13226
Източник: Туризъм 2005, 2006, 2007, 2008 200; НСИ

Броят на леглата с всяка следваща година в Област Бургас расте. Единствено разлика се наблюдава в периода 2007 и 2008 година. Там броят на леглата намалява драстично с 3084 броя. Това се дължи на кризата, която води до забавените темпове на строене и издигането на нови хотели, които да увеличат легловата база в областта.

Леглата в местата за подслон в област Бургас спрямо леглата в местата за подслон в цяла България, измерен в проценти е 35,3% (2005г), 37,5 (2006 г.), 37,3% (2007г.) , 35,7% (2008г.) , 35% (2009г.) Не се наблюдава значителна разлика в процентно съотношение между петте години, въпреки резкия ръст за 2007г. и спад за 2008г. Спрямо броя на леглата в различните места за подслон, разбираме къде най - много отсядат посетителите. Хотелите се нареждат на първо място, като за 2005 година леглата в хотелите са 94,9% от цялата леглова база. Тенденцията следва възходяща линия - 80.1% (2006г.) ,81,8 (2007г.), 85.6% (2008г) , 85.7% (2009г.). Това показва, че с всяка следваща година броя на леглата в хотелите расте. За периода 2008 до 2009 година броят на леглата нараства със 7.9%.

В следващата таблица ще проследим какви промени се наблюдават в средствата за подслон и дали реализираните нощувки бележат спад . Ще проследим само последните две години на изследвания от нас период - 2008г. и 2009г. :

Таблица № 3 Средства за подслон и реализирани нощувки Бургас

2008
2009
Средства за подслон и места за настаняване
893
891
Легла
98933
106823
Легладенонощия
4657229
4613844
Реализирани нощувки
6176373
5242098
в т.ч. чужденци
4988545
3999348
Пренощували лица
910206
811302
в т.ч. чужденци
636140
537112
Източник : НСИ

На таблица 3 са представени данни само за 2008 и 2009 година. Именно през тези години най - ярко е изразен спадът в средствата за подслон и реализираните нощувки в област Бургас. Изменението на средствата за подслон не е много осезателно само с около 0.2%, Като цяло реализираните нощувки спадат с 15% , докато реализираните нощувки от чужденци спадат драстично с 19.8% . Забелязват се по благоприятни тенденции през изминалата 2008 година. Броят на леглата остава същия, дори нараства със 7.9%. За предходните 2005, 2006, 2007 година, процентните разлики не са чак толкова големи. Това се дължи на фактът, че броят на леглата е по- малко, световната икономическа криза не се е появила, което спира голям брой от туристите да предприемат пътувания към българското Черноморие.

Благодарение на развитието на културния туризъм се бележат още много нощувки и посещения. На територията на област Бургас обекти на културно-историческия туризъм са музеи, забележителности - архитектурни и природни, културни учреждения и мероприятия, като:
1 • Историческият музей - притежава богата колекция от експонати от древните колонии по Черноморието, има експозиции, показващи новата история и фотографии на прочути ренесансови личности;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.