Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г


Категория на документа: Икономика


 Икономически университет - Варна

Курсова работа

на тема

Тенденции за развитие на туризма в област Бургас

за периода 2005-2009г.

Изготвил: Люба Георгиева ф.№ 10 287

Туризмът е приоритетен отрасъл в развитието на България. Той разполага със значителен потенциал за развитие, който има нужда от по-ефективно използване. Ще разгледаме тенденциите в развитието му в дадено туристическо място, като за целта сме избрали област Бургас, за периода 2005-2009г.

Туризмът, според неговите създатели Валтер Хунцикер и Курт Крапф, дават следното определение за туризма, което се утвърждава като "класическо" и общоприето: "съвкупност от отношения и явления, които се пораждат от пътуването и пребиваването на не местни хора, доколкото престоят им не се свързва с трайно заселване или установяване на продължителна трудова дейност или временна трудова дейност". От това следва, че туристите осъществяват пътуването си и временно пребивават с цел рекреация на територия различна от постоянното им местожителство. В българската теория и практика на туризма тази територия се възприема,като :
* "туристически обект";
* "туристически център";
* "курорт";
* "туристически комплекс";
* "туристическа локализация";
* "туристически район";
* "туристическа дестинация";
* "туристическо място".

За целите на анализа по-подробно ще разгледаме същността на понятието "туристическо място". М.Бъчваров определя туристическото място като "всеки участък от територия, в която има условия и ресурси за развитието на туризма и те са в една или друга степен използвани"(1982), а К. Гън- като "географка местност с критична маса на развитие, която отговаря на целите на туристите"(1994).

Всички дефиниции на понятието визират територия, която привлича туристи поради специфичните си местни условия и на чийто терен се осъществява туристическа дейност.Следователно понятието "туристическо място" може да се разглежда като най-общия от всички термини, за обозначаване на целева територия и е най-подходящо за целите и нуждите на общата теория на туризма.1

Ще проследя тенденциите в развитието на туризма в туристическото място област Бургас за периода 2005 - 2009 г.

Бургас в древността е носил гръцкото име Бургос и латинското име Пиргос ,означаващи град кула, град крепост. По - късно е преименуван на Бургас. Сред първите жители на региона са траки, което прави града предпочитана туристическа дестинация. 2

Ключ към успеха на туристическият продукт на Община Бургас в е развитието на продукти, които се радват на сериозен интерес сред посетителите. Към тях можем да отнесем:

* морски туризъм - /Евен плаж - богат на желязо/
* културно и историческо наследство /Старо тракийско съкровище - "Делтум" ; Созопол - Златна маска, р. Ахелой /
* туристически атракции, екотуризъм и защитени територии - Атанасовко езеро /резерват за изчезващи птичи видове, / Аркутино /водна лилия/, Скален резерват - Лъвска глава , Дните на Аполоня - гр. Созопол
* познавателен туризъм - о. Света Анастасия /круизни пътувания/
* екстремен туризъм - водни спортове, алпинизъм, парашутизъм

Общините около Бургас, също оказват въздействие върху развитието на туризма в града. Продуктите, които бележат сериозен интерес и привличат вниманието на много български, а и чуждестранни посетители в съседните общини са:

* гастрономия и вино /Поморие - фестивал на виното/
* приключенски туризъм- /Странджа, о. Булшевик - "Съкровищата на Робин Зон Крузо"/
* балнеолечение, калолечение и оздравителен туризъм /Поморие - кални бани, луголечение - "Плаж на Фараоните",/
* селски и екотуризъм /Поморие, с. Горица, с. Бата, с. Еркеч - щраусова ферма и лимонададжийница/
* традиции и обичаи - /с. Българи - нестинари /
* религиозен/поклонически туризъм /Поморие, Несебър/3

Общината има ресурс за развитие на морския туризъм в посока на бизнес и конгресен туризъм. Това са морски рекреативен туризъм и делови туризъм. Те носят най-големи приходи в общинската хазна. Морският рекреативен туризъм се осъществява най-вече през летните месеци, а деловият туризъм е широко застъпен през цялата година. За просперитета на морския туризъм е от значение, че в Бургас е седалището на една от регионалните туристически организации в страната - Бургаската регионална туристическа асоциация. В този район е и единствено представеният в България "Син флаг", учреден съгласно международната система за сертифициране на плажовете. Северната част на бургаския плаж е характерна с тъмни черни пясъци, които имат особен лечебен ефект- високо съдържание на желязо.4
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции за развитие на туризма в област Бургас за периода 2005-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.