Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново


Категория на документа: Икономика- Множество организации и институции, подпомагащи развитието на туризма (нестопански организации; международни финансиращи програми);

- Разработена регионална екотуристическа стратегия и регионален План за действие;

- Добър експертен капацитет;

- Напредък в изграждането на медийния образ на туризма в общината (рекламни филми за Велико Търново)

- Увеличен брой на туроператорите, които предлагат пакети за туризъм;

- Разработени туристически програми за алтернативен туризъм;

- Гостоприемно население, добра местна
кухня;

- Много добра хотелска база;

- Наличност на къщи за гости;

- Разнообразие от различни туристически форми - културен, селски, природен;
Слаби страни
- Недостатъчни ресурси за реклама;

- Слаба комуникация между субектите в туризма;

- Недостатъчно ангажирана към развитието на туризма местна власт;

- Проблеми за туристическите сдружения при мобилизиране на местното население;

- Липса на преференции за инвестициите в туризма;

- Липса на стратегическо мислене, ограничено ползване на консултантска помощ;

- Липса на маркетингови проучвания на туристическия пазар;

- Лошо състояние на общата инфраструктура;

- Влошена възрастовата структура в планинските и полупланинските райони;

- Ограничено продуктово разнообразие, липса на иновативни идеи;

- Недостатъчно усвояване на ресурсите за туризъм;
Възможности
- Подобряване на обществената инфраструктура и предлагане услуги;

- Повишаване на туристическата култура и създаване на информираност за възможните форми на туризъм;

- Насърчаване предоставянето на достъпен финансов ресурс за МСП;

- Включване в туристическия продукт на непроучени природни и културно- исторически ресурси;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.