Тенденции в развитието на туризма в Гърция


Категория на документа: Икономика


3.71
3.39
3.31
4.04
3.58
(Световна организация по туризъм, Годишник на статистиката на туризма)1 Гърция заема 8-мо място в света или 15 % от реализирани нощувки с цел конференции. Все повече нарастват и посещенията с цел културен туризъм, с поднаправления като градски туризъм, религиозен/ гръцката митология/. Нарастващо значение има балнеолечебния туризъм, тъй като Гърция разполага с 752 термо- минерални извора, които се посещават от редица туристи всяка година. През първите шест месеца на 2007 г. гръцката статистика отчита ръст на туристите с над 6 на сто. Правителството отчита и увеличаване на туристическата индустрия като цяло с близо 10%. Гърция се нарежда на 15-то място в света по брой пристигнали международни туристи. Като цяло най-много посетители пристигат в страната през месеците юни, юли, август и септември,( 51 % от годишните посещения на Гърция), а най-малко през януари, февруари, ноември и декември. Този показател показва силно изразена сезонност, която поставя Гърция на заден план в сравнение с нейните конкурентни страни. Това отразява една от най-основните характеристики на гръцкия рецептивен пазар- неговата силно изразена сезонност. Около 90 % от чуждестранния поток на Гърция се формира от европейските страни. Основните емитивни пазари на Гърция са Великобритания, Германия, Албания, Италия и др. Значителен е броят и на реализираните посещения от страни като Франция, Холандия, Австрия и България, която участва с 600 хил. Като цяло малък е делът на Азиатските/556 хил/ и Американските/297 хил/ пазари.
Посещения на туристи 2

*Гръцката национална организация по туризъм и националните статистически служби на Гърция

Конферентен туризъм, насочени към академичните среди, бизнеса, или селскостопанските пазари, е крайъгълен камък на гръцката национална политика в областта на туризма. В резултат на това гръцкото правителство, със силната подкрепа от местните власти, предлага доходоносни парични помощи, лизинг и субсидии за заетост и данъчни облекчения за създаване на нови конферентни съоръжения и разширяване на съществуващите. В неотдавнашен доклад по време на заседанието и стимулиране Travel, Гърция е класирана на осмо място в света на нощувките за конференции. Данните от сателитните сметки за туризма Проучване, проведено от WTTC (World Travel & съвет по туризъм) проект в световен мащаб увеличение на приходите в бизнес пътуване до Гърция от US $ 1,51 млрд.. през 2001 г. до US $ 2,69 милиарда. през 2011 година. През 1998 г. цифрата възлиза на US $ 1,18 млрд.. Според Камарата на Гърция на хотели, броят на хотели в Гърция е класификация (bedplaces):
Хотели, класифицирани по рейтинг звезда3
Звезди
Брой
Легла
5 звезди
176
64 913
4 звезди
994
176 631
3 звезди
1 804
163 077
2 звезди
4 460
231 333
1 звезда
1 677
57 298
Общо
9 111
693 252Метеора - уникален феномен

Метеора е местност в Гърция, известна със своята група от забележителни скални манастири. Манастирите на Метеора днес представляват комплекс от 7 действащи храма в централната част на страната. Прочутата местност е едно удивително по своята същност място. Всички манастири са изградени на върховете на труднодостъпни остри скали.
Метеора е една от най-красивите и живописни местности в Гърция, състояща се в причудливи по форма скали с накацали по техните върхове манастири. Те се издигат на 400 метра надморска височина в Тесалийската равнина, Централна Гърция, на 70 километра западно от Лариса. В подножието се намира градчето Каламбака, както и село Кастраки.4 Има множество предположения за геоложкия произход на тези каменни образувания, но най-вероятното е това, че преди около 60 милиона години, по време на Терциера територията на днешната Тесалийска равнина е била дъно на обширно езеро, оградено с планини. Много планински потоци се вливали в езерото и са отлагали наносен материал по склоновете му. След голям катаклизъм водите на езерото са се оттекли в морето. Планинските потоци са отмили по-меките седименти и са оформили скалните игли на Метеора. Действително, на пръв поглед монолитните скални формации са изградени от плътно споени обли камъни с различни размери. С навлизането на Християнството по тези дотогава езически места, фантастичната, неземна природа на Метеора, привлякла подвижници. В неделен ден и на празници отшелниците се събирали за участие в църковните тайнства в църквата на близкото село Дупиани, близо до Кастраки.

В Кастраки отшелниците построили през XI в. първия монашески скит, а по-късно - първия манастир "Дупиани" и църквата "Протатон", по подобие на едноименната църква на Света Гора Атон. Така било поставено началото на манастирския живот в Метеора. Отшелниците ставали все повече и повече. В края на 14 век при османското нашествие върху върховете на гигантските сиви скали те изградили десетки манастири, до които достигали с вдълбани в камъка стъпала, с въжени стълби, мостове и подемни мрежи. Скоро монашеската община прерастнала в монашеска република, организирана по подобие на тази, която и до днес съществува на Св. Гора Атон.

В този небесен монашески град достъпът на жени е бил първоначално забранен, по подобие на Света Гора, а и на много други мъжки обители през византийския период. Но тъй като много жени са започнали да търсят убежище от турските набези в каменните пещери наоколо, постепенно са били създадени и първите женски обители. Манастирите съхраняват стенописи от известни майстори като Теофан Грек, Джорджи, Франко Кателано и други. Метеора е в списъка на ЮНЕСКО на световното наследство.

В района са съществували двадесет и четири манастира, от които са запазени само 15. Днес са останали само седем действащи, но единият е закрит за посещения на туристи. 5
> Манастирът "Свето Преображение Господне" или Големият Метеор (Метаморфосис Сотирос, Мегало Метеоро) е най-големият храм в комплекса. Неговият основател е Свети Атанасий Метеорски (1340 г.). Посещава се от туристи и лятото, и зимата (без вторник и сряда).
> Храмът "Свети Николай Анапауса", чието съществуване е от първото десетилетие на 14-ти век. В костницата на манастира се пазят черепите на починали монаси. Този Божи дом е изключително красив със своите фрески и рисунки на Теофан Критски Иконописец. Работи за обществени посещения само лятото.
> Манастирът "Русану" или "Света Варвара" е основан 1529 година върху руините на по-стара постройка. Смята се, че неговите основи са положили братята монаси Йосиф и Максим от Янина. Днес този манастир от Метеора е метох, а посещенията от туристи са разрешени целогодишно.
> Храмът "Свети Стефан" също функционира като метох. Той е датиран от 1192 г.
> Обителта "Света Троица" е част от Метеора от 1362 година. Днес посетители се допускат всеки ден през лятото, а през зимата не е позволен достъпът в четвъртък.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции в развитието на туризма в Гърция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.