Тенденции на пазарът на имоти


Категория на документа: Икономика


УВОД: Пазарът на недвижими имоти е доста динамичен и постоянно променящ се. След огромният възход, който претърпя в периода между 2004-2008, той се срина с настъпването на икономическата криза. Oт тогава насам пазарът се срива все повече и повече до лятото на тази година когато се забелязва известно раздвижване.
ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩЕ НА ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: Недвижимите имоти съставляват основна част от богатството на всяка нация. Кризата и спадът в цените на недвижимите имоти доведоха до отмиване на голяма част от това богатство, предвид факта, че около 80% от българите притежават собствен имот.

Ето кои фактори оказват въздействие върху пазара на недвижимите имоти във всяка една страна, включително и в България.

1. Демографски Тук се включва раждаемост, смъртност, пол, миграция, застаряване на населението и други. Демографските фактори въздействат на пазара на имоти по отношение на търсенето и предлагането. Макар и неглижирани, тези фактори са от изключителна важност, защото те оказват и ще оказват въздействие върху пазара и цените в един по-стратегически (дългосрочен) план.
2. Лихвените нива и състоянието на финансовата сфера Те са от изключителна важност за моментното състояние на пазара. Всички станахме свидетели на това какво се случи при ограниченото кредитиране на банките само преди една две години и въздействието върху пазара в посока на неговото замръзване. Повишението на лихвите пък, следствие на кризата и нестабилната финансова система в Европа бяха друг фактор, който ограничаваха търсенето и отказваха потенциалните купувачи. Банките са изключителен фактор, особено в по-малките и бедни страни, където основен процент от сделките се сключват посредством ползването на заемен капитал.

3. Състоянието на икономиката

В моменти на несигурност и криза, хората се въздържат от значителни по размер покупки, каквито са недвижимите имоти. Кризата води до повишение на безработицата, което прави хората несигурни за тяхната работа и бъдещи доходи.
В моменти на икономически ръст, населението се чувства значително по-уверено в своите доходи и тяхното бъдещо повишение и е значително по-склонно да прибягва до закупуването на недвижим имот, която е една от най-скъпите покупки в живота на всеки човек.
4. Правителствената политика
В много страни се провежда целенасочена политика в посока на стимулиране на пазара на недвижими имоти. Подобни политика могат да включват по-ниски данъчни ставки, данъчни облекчения за покупка на първи имот, данъчни облекчения за платените лихви при покупка на имот от млади семейства и много други.

5. Инфлация
Инфлацията също оказва своето въздействие върху цените на имотите, които често се приемат като защитно средство срещу обезценката на парите. Има практика инвестициите в недвижими имоти да се засилват при очаквания за високо ниво на инфлацията.

6. Културни различия .

Различните нации имат различно отношение към недвижимите имоти, което може да определя и спецификата на даден пазар.

Така например, за българите притежанието на собствено жилище в много важно. Това е причината да сме на едно от челните места по собственост на недвижими имоти на стария континент.

ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРЪТ НА ИМОТИ: Пазарът на имоти у нас действително бавно се възстановява, но само в най-големите градове на страната, потвърждават данните на Агенцията по вписванията за третото тримесечие. В областните центрове като цяло обаче пазарът изобщо не е в цветуща форма на фона на вътрешнополитическите и икономически проблеми на страната, обезлюдяването, високата безработица, влошените перспективи пред заетостта и ниските доходи.
Основният извод от данните е, че пазарът запазва относителната си стабилност благодарение на по-оживените сделки главно в София, Пловдив и по Черноморието.
Агенцията обаче обобщава данните и не разграничава отделните сегменти на пазара - жилищни и бизнес имоти, както и земеделска земя и парцели. Данните за ипотеките например, както и статистиката от службите по вписванията в големите градове, където преобладават сделките с жилища, дават относителната картина на жилищния пазар в страната.
През третото тримесечие са сключени общо 57 658 сделки с имоти, сочи статистиката на Агенцията. Спрямо второто тримесечие, когато са сключени малко над 54 500 сделки, се отчита ръст от 5 на сто, но на годишна база е отчетен спад от 3%. В областните градове (без София и София област, където пазарът стабилно върви нагоре) са сключени под 27 хил. сделки с имоти, което е с 2% по-малко на годишна база.
За първите девет месеца на годината продажбите на имоти в страната достигат близо 152 800, което е с над 4 на сто по-малко спрямо първите девет месеца на миналата година, показват още данните.

В столицата София са регистрирани над 5 хил. сделки с имоти в периода юли-септември, което е с 1,8% по-малко спрямо предходния тримесечен период, но с 11,5% повече спрямо третото тримесечие на миналата година. За деветмесечието продажбите са се увеличили с 5 на сто до 13 888 броя.
Столицата е и пазарът, където се наблюдава отчетлив, стабилен ръст на ипотечното кредитиране - с близо 8 на сто са се увеличили договорните ипотеки на годишна база през третото тримесечие, макар и за деветмесечието пазарът да остава сравнително стабилен с минимален спад от 0,3% на договорните ипотеки.
Периодът юли-септември се превръща в най-силното трето тримесечие за пазара на имоти в София от 2008 г. насам, отчитат от консултантската компания Bulgarian Properties. В продължение на вече 2 години наблюдаваме непрекъснато годишно нарастване на продажбите в София за всяко тримесечие, което показва, че възстановяването на пазара е устойчиво, допълват от компанията.
В Пловдив пазарът също се възстановява с умерени темпове - за тримесечието ръстът на сделките достига 8%, на годишна база - 7,6%, а за деветмесечието спрямо първите девет месеца на миналата година - близо 2%. При ипотечното кредитиране обаче тенденциите са по-скоро негативни - за тримесечието спадът е 5,6%, за деветмесечието - 2%. На годишна база е отчетен ръст на договорните ипотеки под процент.
Пазарът във Варна продължава силното си представяне, докато в Бургас растежът видимо се забавя. Броят на сделките през третото тримесечие се увеличава с 9,7% спрямо второто тримесечие във Варна и с близо 3% на годишна база, докато в Бургас през тримесечието е отчетен внушителен ръст от 13%, но на годишна база спадът приближава 10 на сто.
Негативни тенденции се наблюдават на пазара в Русе. През тримесечието са сключени 1 522 сделки - с 9% повече спрямо третото тримесечие, но с 10 на сто по-малко на годишна база. За първите девет месеца на годината намалението на броя на сделките достига близо 11 на сто спрямо първите девет месеца на миналата година.
Оптимистична обаче е ситуацията в Стара Загора - за тримесечието ръстът на сделките достига близо 28%, на годишна база е 8%, а за деветмесечието запазва относителна стабилност с минимален спад под 0,4%. В Стара Загора се наблюдава и най-отчетлива тенденция за спад на ипотечното кредитиране - т. е. от една страна сделките се финансират предимно със собствени средства или с други заеми, но е индикация и за силата на пазара на земеделски земи и терени за строителство.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции на пазарът на имоти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.