Тенденции на жилищния пазар – цени, ново строителство


Категория на документа: Икономика


КУРСОВА РАБОТА ПО МАКРОИКОНОМИКА
ТЕМА:
Равенството изземвания-добавки към доходите. Равновесие спрямо пълната заетост: рецесионен и инфлационен разрив.

КАЗУС:
Тенденции на жилищния пазар - цени, ново строителство

ИЗГОТВИЛ:

Равенството изземвания-добавки към доходите.

Макроравновесието: условия,които съществуват, когато планираното съвкупно търсене е равно на съвкупното предлагане. При това равнище на дохода планираните добавки към потока на дохода са точно равни на изземванията от този поток.
Един тясно свързаните подходи към общото равновесие е подходът изземвания-добавки. Той ни позволява да погледнем на концепцията за общото равновесие под ъгър, различен от подхода съвкупнотърсене-съвкупно предлагане.
Инвестициите и правителствените разходе допринасят за формиране на съвкупното търсене. Те са добавка към потока на дохода. Обратно, спестяването и данъците са изземване от текущия поток на дохода. Изземванията отнемат частта от дохода, която не може да бъде изразходвана за текущи покупки на стоки и услуги.
При равновесно състояние на планираните изземвания (спестяванията и данъците) трябва да бъдат равни на планираните добавки (инвестициите и правителствените разходи). При равнище на дохода, на което добавките не са равни на изземванията, не е възможно да се поддържа равновесие. Когато планираните изземвания са по-малки от планираните добавки, правителствените разходи и частните инвестиции добавят към потока на дохода повече, отколкото спестяванията и данъците изземват от него. Планираното потребление е по-голямо, отколкото е текущото предлагане на стоки за потребление. Складовите запаси на фирмите намаляват, свивайки текущите предприемачески инвестиции под желаното равнище. През следващия период фирмите разширяват производството, за да попълнят запасите.
Когато планираните изземвания са по-големи от добавките, данъците и спестяванията отделят повече от потока на дохода, отколкото инвестициите и правителствените разходи връщат към него. Производството на стоки за потребление превишават текущото потребителско търсене. Предприемачите натрупват непредвидени, нежелани складови запаси. На това фирмите реагират, като свиват бъдещото производство.

Равновесие спрямо пълната заетост: рецесионен и инфлационен разрив.

Равновесието при потенциалното производство: в този случай фактическият реален БВП съвпада с потенциалния. При този тип макроравновесие безработицата е на естественето си равнище и съществува ценова стабилност, поради това то е известно като равновесие при пълна заетост.

Разривът в БВП е разликата между фактически произведения БВП и потенциален размер. два основни вида разриви:
1. Рецесионен разрив: фактически произведеният БВП е под потенциално възможния. Това състояние на икономиката, характеризиращо се с безработица над естественото си равнище, е известно като рецесия .
2. Инфлационен разрив: произведеният БВП е над потенциално възможния. Най-характерните черти на това състояние на икономиката са, че безработицата е под естественото си равнище и в икономиката се създават условия за висока инфлация.

Тенденции на жилищния пазар - цени, ново строителство

Пазарът на имоти в България като цяло остава в тежко положение и през първата половина на 2012 г., макар и да има известна динамика най-вече при търговските и индустриалните площи.
Актуалните данни на Агенцията по вписванията показват, че в периода януари-юни има сериозен спад на броя на сключените сделки с недвижими имоти спрямо същия период на миналата година.
Докато през първото полугодие на 2011-а от агенцията регистрираха над 102 хил. сделки, през първата половина на настоящата година те са под 90 хиляди. Голяма част от тях вероятно са със земеделски земи, които преживяват истински разцвет в момента.
За разлика от земеделските земи обаче в останалите пазарни сегменти цари застой. Жилищния пазар показва признаци на стабилизация, тъй като спадът на цените забавя темповете си от няколко поредни тримесечия насам. Активността на купувачите все още е далеч от предкризисните нива, въпреки демонстрираното желание на много банки да кредитират сделки при преференциални условия.
Тенденции
Националният статистически институт отчете обичайното сезонно раздвижване на пазара, макар и активността да е много под нивата и отпреди кризата.
Националната статистика показа, че през второто тримесечие на годината цените на жилищата са се повишили със скромните 0,2%, но на годишна база спадът продължава, макар и с по-бавни темпове.
Основният двигател на пазараостава задоволяването на жилищни нужди- покупка на първо собствено жилище, преместване в по-голямо жилище или покупка на малко, евтино жилище за порасналото дете- студент в друг град.
Цените на имотите
Забавеното понижение на цените е един от факторите на пазара на жилища, който подсказва, че той е на път да намери равновесната си точка. Големите агенции за имоти съобщават, чевсе по-рядко продавачите правят големи отстъпки от офертната цена, а очакванията на купувачи и продавачи на имоти стават все по-близки.
Средната офертна цена, по данни на BULGARIAN PROPERTIES е 870 евро на кв.м., а цената на продадените апартаменти за първото тримесечие на 2012 година е 735 евро на кв.м. Нивата са почти без изменение от 4-тото тримесечие на 2011, когато средната цена на продадените апартаменти беше 730 евро на кв.м. На годишна база спадът в средната цена е 11.5%.
Агенция "Явлена" изтъква и друг много значим факт. Стойността на жилища намалява и то драстично. Средно с около 20-25% е намаляла стойността на двустайните жилища за последните четири години, показва анализът на агенцията за недвижими имоти "Явлена". Изключение правят градовете Пловдив и Стара Загора, където традиционно пазарът не е подвластен на резки ценови промени и съотношението търсене-предлагане е било винаги доста балансирано, се казва в анализа.
Ипотечният пазар
Пазарът на ипотечни кредити ще се отвори към потребителите с по-добри условия и възможности, казва директорът на "Банкиране на дребно" към Първа инвестиционна банка (ПИБ) Милка Тодорова. В интервю за Economy.bg тя изтъкна, че в момента е най-благоприятният момент за закупуване на жилище, тъй като по наблюдения на ПИБ пазарът започва да се стабилизира, цените са на много ниски нива, лихвените проценти по ипотечните кредити продължават да падат. През февруари 2012 средният лихвен процент за жилищни кредити в евро е бил 8.09%, докато в лева - 7.88%. От "Явлена" също отчитат редица положителни тенденции по отношение на ипотечния пазар. "Като положителни тенденции в поведението на финансиращите институции през последната година могат да се отчетат намаляването на ГПР и намаляването на лихвените нива по ипотечни кредити в лева", пише в анализа си Младен Митов. Тодорова предвижда, че ипотечният пазар тази година ще бъде по-силен от миналата година.
Сделките с инвестицеонна цел обаче са рядкост на пазара и обикновено се осъществяват от хора с налични пари, които търсят, от една страна, защита от инфлация, а от друга намират разумна доходност за своята инвестиция.
Търсенето освен това е концентрирано в ниския и средния ценови сегмент, а сделките с луксозни имоти са единици.
Агенциите са единодушни в прогнозите си за пазарния сегмент и не очакват резки движения нито при активността по сключването на сделките, нито при цените.
Строителство
По-големите строителни проекти, които в момента се изграждат в България, се броят на пръсти. Строителната продукциятасе е свила почти наполовина спрямо пика от 2008 г., а снвестициите в сектора, които намаляха с почти 90% през кризата, все още се възтановяват много бавно.
Пренаситения пазар няма нужда от нови жилища, освен ако не става въпрос за търсенето на суперкачествено строителство на добри локации.
Практически почти единственият източник на работа за строителните фирми са обществените поръчки на държавата и общините. Те обаче са недостъпна територия за повечето фирми от бранша, особено по-малките, алармират от Камарата на строителите.
Конкуренцията сред оцелелите след кризата фирми за парите на дъпжавата и общините е много сериозна. От камарата обаче се оплакват от залагани дискриминационни критерии за участие и дори обвиняват държавата и общините, че се толерират едни и същи фирми.
Съкращенията в сектора ще продължат, защото сградното строителство продължава да се свива с бързи темпове, а инженерното, на което залагаха големи надежди да раздвижи бранша, не успя да се превърне в катализатор на строителните дейности.
Друг проблем за строителния брянш е голямата междуфирмена задлъжнялост, както и разклатената финансова стабилност дори на фирми с традиции на пазара.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции на жилищния пазар – цени, ново строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.