Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Категория на документа: ИкономикаПонятие за информационна система и типични нейни съставни части

Информационната система представлява съвкупност от взаимно свързани по съответен начин елементи от информация, а така също методи и технически средства за нейното обхващане и регистриране, натрупване, предаване, обработване и представяне в разрези, места и време, отговарящи на нуждите за управление на цялостната стопанска дейност.

Съставни части на информационната система:
1) източници на информации - те могат да бъдат вътрешни и външни. Вътрешни източници са местата на възникване на информацията. Ако местата на възникване на информация се намират извън административната подчиненост на съответното ТД, се наричат външни. Съществуването и функционирането на източниците на информация са обусловени от влиянието на стопанските явления, събития и възникването на стопански факти. Между тях съществува силна причинно-следствена връзка.
2) потребители на информации - т.е. точките на потребление. Определянето на самите точки на потребление са неизбежно условие за определяне каналите на информация, та дори и на нейните носители. Точките на потребление и самите потребители биват вътрешни и външни. Вътрешни са хората, трудово ангажирани както в сферата на административно-управленческата дейност, така и пряко в сферата на производството на изделия и услуги.
3) информация - нарича се и "информационен поток". Под "информационен поток" ще разбираме еднородни информации, движещи се в уточнена посока и характеризиращи известен вид производствено-стопанска дейност или само някои нейни страни и моменти. Всеки информационен поток се характеризира чрез обема, вида и връзките на даден информационен поток.
4) носители на информация - те могат да бъдат материални, технически, семантични, прагматични;
5) канали за протичане на информационните потоци - понятието "информационен канал" може да се дефинира като път, по който протича информационен поток.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Tеми за държавен изпит по мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.