Теми по човешки ресурси


Категория на документа: Икономика1. Лекции: най-широко използван метод, изнасят се от специалисти. Лекцията е кратка и предшества гр. дискусия.

2. Беседа: по-сложен метод. Използва се при постъпване, напускане на работа при провеждане на преговори; при потушаване на конфликти; при прокарване на нововъведения.

3. Психологически тренинг: лесно приложение; провежда се под форма на игри. Методът е групов, но да не надвишава 12-15д.

С ЦЕЛ: *развиване на управленски умения; *контрол над поведението; *подобряване на здравето; *повишаване на работоспособност;

4. Супервизия: спец. вид гр. тренинг. Провежда се през интервал от няколко седмици. Обсъждат се и се анализират проблеми на управл. като се упражняват начини за конкретното им решаване.

5. Тестове: използването им позволява да се пови ши ефектив. от прилаг. на квалификация. Препоръчват се при обучение на ръковод. и специал

6. Казуси: се провеждат под форма на делова игра. Поставя се някакъв проблем и се проигра ват разл. варианти на решения, като се търси оптималното. Подходящи и за обучен. и на изпъл. кадри.

7. Разраб. на конкр. проектоформа на перманент. обучение с практич. значение.

8. Демонстрация най-подход. за изпълнител. персонал /Обучаващия обяснява и показва как най добре може да се извършва дадена раб.

9. Самост. обучен. предварител. се опред. знанията, които трябва да се придобият.

10. Ротация: смяна на роб. места, като всеки се обучава да изпълнява тр. за

дължения на свои колеги.

11. Ситуационен: метод обучение чрез анализ на различни стопански ситуации.

12. Метод на деловите игри.

ІІІ. Ефективност от обучение: трябва да се съпоставят: *целите; *разходите; *резултатите;

ЦЕЛИ: оптимална степен на знания и умения; РАЗХОДИ: парични, материално-трудови.

Условия за висока ефективност /Майкъл Армстронг/

*индивида да е мотив. да учи; *да е удовлетвори от обучението; *да има цели, които да постига *да се разнообраз. методите; *да се оставя време за усвояване на материала; *да е съобразено със съответното равнище;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.