Технология на камериерското обслужване


Категория на документа: Икономика


КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "КАМЕРИЕР"

Технология на хотелиерското обслужване
Технология на камериерското обслужване

Сведение за стаите

Преди влизане в стаята

Технология на обработка на стаята
Технологията на обработка на стаята вкточва отделни процедури свързани с почистването, подреждането и зареждането на отделните звена - спалня, санитарен възел, антре.

С влизането си в стаята камериерката проверява общото й състояние. Общият оглед вкточва проверката на :осветлението и други елементи от електрическата Шlсталация. Установява се дали няма изгорели крушки, работят ли електрическите кmoчове, КОIПактите, сигналната уредба и други. топлата и студена вода - крановете, душа, тоалетната, банята . изправност на телевизор, радио, хладилник и други.

Разтребване

Прибиране и изнасяне на употребеното бельо

Почистване на банята
Банята се почиства първа. Важно е да бъде почистена безупречно, защото нейният вид влияе силно върху настроението на госта и върху неговата оценка. При почистването се спазва определена последователност. Ако има прозорче, се отваря и се забърсва дограмата. Почистват се абажурите и кточовете осветлението. Ако има шкафчета, тоалетки се разтварят и се почистват. Рафтовете, стените и вратите също. Огледалото се лъска, почистват се сапунерката и поставката за тоалетни принадлежности.
Ваната или душовото корито се почиства след като се провери изправността на душа. Тоалетната чиния се почиства съгласно инструкцията като се използват препарати само за тази цел, без да се правят комбинации.
Принадлежностите за гостите се комплектоват и подреждат на определените им места, а вида и количеството им зависи от категорията на хотела.

Заключителни процедури
Почистване на пода
Почистване на хладилника

Окончателен, последен оглед на стаята

Вечерно подреждане.

Обработка на общи помещения.

Поведение на камериерката при екстремни ситуации.

Във всеки хотел могат да се създадат условия за така наречените "екстремни ситуации", със сериозни негативни последствия, които не трябва да се допускат. За преодоляването им камериерката трябва да има необходимите знания и готовност, да има изработени норми нa поведение. Екстремни ситуации могат да се създадат при природни и други бедствия от обективен и субективен характер; екстремни ситуации се създават и при нанасяне на вреди, от свои или чужди хора, несъзнателно или целенасочено.

За да се реагира ефективно при бедствия за камериерката е

необходимо:

(а) да се познават схемите за евакуация на гостите от хотела;

(6) да се знае мястото на противопожарните уреди и работата с тях;

(в) да се поддържат чисти и свободни коридорите и подстъпите към аварийните изходи;

(г) в стаите да има винаги информационни материали за

противопожарна заrщпа;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на камериерското обслужване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.