Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


3. Според степента на мащабност на проекта
- Микро
- Макро
4. Според степента на иновативност
- Радикален
- Комбиниран
- Проект за усъвършенстване
5. Според начина на представяне
- Програма
- Прогноза
- План
- Инструкция
- Сценарий
- Модел
- Методика
* Методи за социално проектиране -
1. Систематизация
2. Инверсия
3. Аналогия
4. Емпатия
5. Комбиниране
6. Агрегиране
7. Мултипликация
8. Асоциация
9. Идеализация
10. Опростяване
11. Търсене на грешки и много други.
Процедурата на социалното проектиране минава през следните етапи:
1. Предварително планиране
2. Детайлно планиране
3. Реализация на социалният проект
4. Приключване на социалният проект
Методите за проектиране в социалната работа позволяват да се определят и да се обособят целите на проекта,да се разкрие структурата на проекта,да се определят необходимите обеми и източници на финансиране,да се подберат сроковете за изпълнение на проекта и др.Основните методи за проектирането в социалната сфера са :
1. Метод на матрицата на идеи
2. Метод на вживяване в роля
3. Метод на аналогията
4. Метод на асоциацията
5. Метод на мозъчната атака
Тема 5. Технология за социално прогнозиране - то се занимава с изследване на социалните процеси и явления,предвиждане на бъдещи изменения в обществения живот,появата за нови или отминали явления.В широкия смисъл на думата социалното прогнозиране е разработване на прогнози-вероятни съждения за състоянието на социалните явления в обществените системи.В тесния смисъл,под социално прогнозиране се разбира специално научно изследване на конкретни перспективи на развитие на социалните обекти,явления и процеси.Функциите на прогнозирането,като метод са :
- Познавателна
- Моделираща
- Оценъчна
- Търговска
- Предупреждаваща
- Предпазваща
Технологичният модел на социалното прогнозиране се проявява в три етапа:
1. Подготовка за проекта за прогноза
2. Съставяне на прогноза
3. Уточняване и проверка на прогнозата.
* Методи за социално прогнозиране - социалните прогнози се правят с помощта на различни методи.
1. Екстраполация - пренасяне в бъдещето на наблюдаваните тенденции,закономерности за развитието на които в миналото и в бъдещето са известни чрез анализи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.