Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


- Финансови
- Социални
- Екологични и др.
2. Според мащабите
- Предварителна оценка
- Разширена оценка
* Инструменти за оценка за въздействието -
1. Анализ на разходите и ползите
2. Анализ на ефективността на разходите
3. Многокритериен анализ
4. Анализ на риска
5. Интервюта
6. Фокус групи
7. Казуси
8. Експертни групи
Под оценка на въздействието се разбира процес ,който подпомага политици и държавници, взимащи решения по отношение на държавните политики на една страна,които от своя страна биха могли да повлияят на публичния,частния и не правителствения сектор в една страна.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.