Технологичен цикъл на международната продажба на въздушенeн превоз чрез интернет на примера на Уиз Еър


Категория на документа: Икономика


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
БЛАГОЕВГРАД
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ТУРИЗЪМ

ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОДАЖБА НА ВЪЗДУШEН ПРЕВОЗ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА ПРИМЕРА НА УИЗ ЕЪР "

(дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър")

Дипломант: Научен ръководител: .................................. №

БЛАГОЕВГРАД

2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД ......................................................................................................4

ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
1. Интернет икономика и електронен бизнес - същност и категории..........................7
1.1. Интернет-икономика................................................................................7
1.2. Електронен бизнес (e-business) ..................................................................9
1.3. Категории електронен бизнес...................................................................10
2. Електронна търговия - същност, история и разлики с традиционната. Видове отношения в електронната търговия................................................................16
2.1.Същност на електронната търговия.............................................................16
2.2.Преглед на значението на електронната търговия за последните 30 години..........17
2.3. Разграничение на термините електронна търговия и електронния бизнес...............18
2.4.Видове отношения в електронната търговия...................................................19
2.5. Бизнес модели за е-търговия. Същност, видове, характеристики..............................22

ГЛАВА ВТОРА
ТЕХНОЛОГИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
1. Характеристики, определящи продаваемостта на продуктите чрез Интернет. Електронен самолетен билет .................................................................................................27
1.1. Особености на продажбата на продуктите чрез Интернет .........................................27
1.2.Същност на е-билет ..........................................................................................................28
2. Етапи при плащане по Интернет - класически модел. Основни характеристики на технологиите при продажба на въздушен превоз по електронен път ...............................29
3. Предимства и рискове за участниците в сделките за международна продажба чрез Интернет и предимства на резервацията и продажбата на електронен билет пред хартиения ................................................................................................................................31
3.1. Предимства и недостатъци за клиентите ......................................................................31
3.2. Предимства за търговците ..............................................................................................32
3.3. Предимства на резервация и продажба на електронен билет пред хартиения .........33
3.4. Проблеми в е-продажбите на въздушен превоз ...........................................................34
4. Правно регулиране на продажбата в Интернет на въздушен превоз - интернационален и национален план .................................................................................................................36
5. Развитие на е-търговия и международната продажба на електронни самолетни билети в България - постижения, проблеми и перспективи ...........................................................40

ГЛАВА ТРЕТА
MЕЖДУНАРОДНА ПРОДАЖБА НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА ПРИМЕРА НА WIZZ AIR ГРУП
1. Кратко представяне на авиокомпания Wizz Air Груп ....................................................43
2. Услуги, предоставяни на клиента от Wizz Air ................................................................45Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен цикъл на международната продажба на въздушенeн превоз чрез интернет на примера на Уиз Еър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.