TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време


Категория на документа: Икономика


Предвидено е всяка година на потребителите на TARGET 2 да се предоставя за ползване нова версия на ЕСП, която да предлага усъвършенствания, подобрения и нови функционалности.

През 2009 година по изключение са влезли в действия две нови версии.

Цени в TARGET 2:

След приключване на фазата на миграция на 19.05.2008 година влиза в сила нова обща ценова схема. Тя предвижда следните 2 ценови опции:
1. Option A (Периодични фиксирани такси и такса за транзакция)
Месечна фиксирана такса: 100 евро
Единична цена: 0,80 евро
2. Option B (Периодични фиксирани такси и такса за транзакция)
Месечна фиксирана такса: 1250 евро
Такса за транзакция в зависимост от броя на месечните транзакции:

От
До
Цена в евро
1
1
10 000
0,60
2
10 001
25 000
0,50
3
25 001
50 000
0,40
4
50 001
100 000
0,20
5
Над 100 000
0,125
85% от директните участници желаят от опция А, 15% работят с опция Б.
Големите участници (тези 15%) реализират 90% от трафика на TARGET 2. 1/4 от транзакциите се таксуват с най-ниската такса в тарифата (0,125 евро).

Работни часове на TARGET 2:
TARGET 2 работи всеки ден, без събота и неделя и официалните празници (общо 6 дни).
* Обработката през деня протича от 7:00 до 18:00 ч., с приключване на клиентските плащания в 17:00ч. и на междубанковите плащания в 18:00ч.
* (Новият) TARGET 2 - работен ден започва вечерта на предходния работен ден в 18:45ч.
* От 19:30 до 22:00ч. и от 1:00 до 6:45ч. TARGET 2 е на разположение за уреждане на овърнайт цикъла на спомагателните системи на основата на целевата ликвидност.
* Работа по поддръжка на системата се извършва от 22:00 до 1:00ч.
!!! От 01.02.2010 година - включване на българската ЦБ към TARGET 2. т.е. старт на националния системен компонент на TARGET 2 (TARGET 2-BNB)
На практика това включване води до 18 нови участници в TARGET 2 - това са участниците в TARGET 2 - BNB:
1. БНБ
2. 16 наши банки
3. Спомагателна система BISERA7-EUR, оперирана от Банксервиз АД
Сетълмент, изпълняван в TARGET 2 до 50 000 евро.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.