Тактики и взаимодействия с медиите


Категория на документа: Икономика* Да не допускат да бъдат "организирани" от провеждащите нюзконференцията, т.е. не допускат котрол върху себе си.

Професионалистите по ПР да длъжни да се съобразяват с тези изисквания към репортерите при подготовка на нюзконференцията и провеждането й. Това вероятно ще им даде повече възможности за предварителна подготовкаи нагласа. Необходимо е да се състави такъв подход от специалисти, който да създаде максимално впечатление у журналистите, че те имат пълна свобода при избора на местата си и задаване на въпроси и по други теми. Разбира се, може да се извърши предварителна подготовка на местата на репортерите, но това да става ненатрапващо се.

Видяхме, че при изпълнение на говорителски програми говорителят адресира речта си към аудиторията, като тук е налице едностепенна комуникация. Слушателите получават съобщенията, могат да ги приемат или отхвърлят, но участието им в дискусията е ограничено, да не говорим за масмедиите, където участието на аудиторията понякога е сведено до минимум, като изключим отзивите след речта.

Обикновено говорителят управлява ситуацията.

Докато при нюзконференцията е налице двустепенна комуникация. В нея участват както представители на организацията, така и репортери, които активно задават въпроси.

Нюзконференцията дава възможност за бързо и широко разпространение на информацията за организацията чрез нюзмедиите (така се наричат медии, ориентирани главно към новините).

Компанията провежда нюзконференция, ако трябва да съобщи за нови услуги, нововъведение, стоки или важни събития. Изхожда се от презумцията, че ако няма елемент на новост в събитието, е безсмислено да се провежда нюзконференция.

Нюзинформациите, фактлистовете, медиапапките и нюзконференциитте са основни тактики за взаимодействие с медиите от страна на организациите. За да могат те да бъдат успешни - такива, които да бъдат публикувани, да достигат да предпочитаните обществени групи и да имат желаното въздействие върху тях - е необходимо мениджмънтът на организацията да се погрижи за изграждането на съответните структурни подразделения, обезпечаването им със професионалисти по връзки с обществеността и тяхното успешно ръководене.

1 Райков, З. PR. Технология на успеха. С., 2003, с. 48
2 Кръстев, С. Рекламата. Понятия, правила, примери. С., 2000, с. 50.
3 Райков, З. PR. Технологията на успеха. С.,2003, с. 66-67.
4 Кутевски, Б. ПР и управление на репутацията. С. 2012. с. 57-58
5 Кутевски, Б. ПР и управление на репутацията. С. 2012. с. 58
6 Райков, З. PR. Технологията на успеха. С.,2003, с. 53
7 Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. Технология и практика. С. 1995, с. 116- 118
8 R. Bly. Target public relations. 1993, NY, p. 147
9 Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. Технология и практика. С. 1995, с. 124
10 Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. Технология и практика. С. 1995, с. 127-128
11 Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. Технология и практика. С. 1995, с. 134-135
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тактики и взаимодействия с медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.