Таблица на търговските дружества


Категория на документа: ИкономикаПЕРСОНАЛНИ
КАПИТАЛОВИ
Видове търговски дружества
Събирателно дружество (СД)

Чл. 76. Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма.
Командитно дружество (КД)

Чл. 99. (1) Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Еднолично - /ЕООД/

Чл. 113. Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Акционерно дружество (АД) Еднолично - /ЕАД/

Чл. 158. (1) Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции.
Командитно дружество с акции (КДА)

Чл.253
Командитно дружество, при което срещу вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции.
Система на учредяване
Нормативна система
Нормативна система
Нормативна система,
Разпоредителна с-ма или
разрешителна с-ма

Нормативна система,
Разпоредителна с-ма или
разрешителна с-ма

Нормативна система
Кой може да учреди
2 или повече
ФЛ и/или ЮЛ

2 или повече ФЛ и/или ЮЛ
1 ФЛ или ЮЛ = ЕООД
2 или повече ФЛ и/или ЮЛ =
ООД
1 ФЛ/ ЮЛ = ЕАД
2 или повече ФЛ и/или ЮЛ = АД
4бр (3 неограничено отговорни + 1 акционер)
Минимален брой!

Как се учредява дружеството
сключване на договор м/у съдружниците и
регистрация в Търговския регистър
1. сключване на договор;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Таблица на търговските дружества 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.