Състоянието и проблемите на надомните работници от балканските страни


Категория на документа: Икономика


ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ДОКЛАД

По: "Бизнескомуникации"

Тема: " СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАДОМНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ"

Велико Търново
2014

ДОКЛАД

ЗА

СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА НАДОМНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

От
СДРУЖЕНИЕ НА НАДОМНИТЕ РАБОТНИЦИ
Координационен център Стара Загора
Председател на УС: Виолета Златева

До
Министерството на труда и социалната политика
1051 София, ул. "Триадица" 2
Тел.: (02) 8119 428

Съдържание

Въведение
1.Какво представлява надомната работа
2. Изложение
- Характеристика на надомните работници
- Анализ на работното място
- Анализ на работното време
- Проблеми и трудности
3. Изводи и препоръки
- Изводи
- Какво трябва да се направи?
4. Източници

Въведение

Настоящият доклад по проблемите на надомните работници е подготвен в рамките на "Сдружението на надомните работници" в България, благодарение на действащата ХоумНет - международна мрежа от организации на надомните работници.

Създадено през 2002 година, Сдружението на надомните работници - София е Център на движението в Източна Европа и работи в духа на Националната стратегия за развитие на човешкия потенциал, с цел осигуряване на по-висока трудова заетост, доходи и социална реализация и според изискванията на Международната организация на труда / МОТ/, с приетата през 1996 г. Конвенция 117 относно надомния труд.

Благодарение на действащата ХоумНет - международна мрежа от организации на надомните работници, на WIEGO - организация на неформално работещите и с помощта на множество неправителствени организации, профсъюзи, асоциации и др., мрежата за защита, подкрепа и изравняване статуса на надомните работници в множество страни, включително и в Европа, се разширява неимоверно в последните години.

1. Какво представлява надомната работа?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състоянието и проблемите на надомните работници от балканските страни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.