Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: Икономика-изграждане на център за художествени занаяти в с.Лакатник;

-изграждане на екотуристическа инфраструктура и съоръжения за достъп в ПП "Врачански Балкан";

-изграждане на колоездачни алеи и пешеходни пътеки;

-залесяване на изоставени и ерозирали земи.

▪ Мярка "Подобряване на техническото състояние и социализация на паметници на културата" предвижда:

-реставрационни работи в манастирите "Седемте престола" и "Света Петка";

-реставрация и разработване като туристически обекти на манастирите "Успение Богородично" в с.Искрец, "Св.арх.Михаил" в с.Гара Бов, "Св.Св.Кирик и Юлита" в с.Желен.

▪ Мярка "Развитие на местни културни инициативи" предвижда:

-честване на традиционните "Дни на Искърското дефиле";

-културни инициативи на читалищата в общината;

-развитие на младежката самодейност;

-организиране и провеждане на културни събития във връзка с национални и традиционни местни празници.

> Ефективен маркетинг и реклама на туристическите обекти и община Своге като туристическа дестинация

Специфични цели:

-Регионален маркетинг (анализ на съществуващите природни и антропогенни ресурси, идентифициране на нови възможности, анализ на леглова база, атракции и развлечения, идентифициране на целеви пазари и т.н.) - създаване и осъществяване на концепция за развитието на района, негова марка и промотирането му.

-Създаване и осъществяване на интегриран подход при рекламирането на туристическия район (изготвяне на печатни материали, уеб страница и общ рекламен клип, представящи всички възможности за туризъм в региона).

-Изработването на промоционални материали (справочници, пътеводители, карти, карти-схеми, брошури, проспекти, комплекти снимки и др.).

-Създаване на постоянно действащи канали за комуникация и реклама на туристическия район: интернет, туристически борси и изложения, пътеводители, опознавателни турове, тур оператори.

-Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации.

> Подобряване на партньорството и координацията с всички заинтересовани страни за разработване и прилагане на политиката в туризма

Специфични цели:

-Прилагане на механизми за ефективно сътрудничество на заинтересованите страни (държавни, общински, частни, неправителствени организации) с цел стратегическо партньорство.

-Създаване на публично-частни партньорства като основен фактор за развитието на туризма в община Своге.

-Ангажиране на местни НПО, културни институции, местно самоуправление и бизнес организации в разработването и осъществяването на проекти в областта на туризма (финансиране от Европейски фондове, Национални програми и други донори).

-Насърчаване на ефективно регионално сътрудничество при туристическото планиране с оглед разработването и предлагането на общи туристически продукти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.