Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе


Категория на документа: ИкономикаЛипса на интерес.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Туристическият продукт се развива непрекъснато. Подобряване на слабите места в региона, конкретни цели и насоки, набиране на експертен екип.
Развитие на общата инфраструктура, легова база, туристическо информационно обслужване.
ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането ще се извърши от:
* Заложени стредства в бюджета на Община Русе
* Европейски програми
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-ustoichivo-razvitie-na-turizma-v-republika-balgariya-2009-2013-g-286-349.html

http://bulgariatravel.org/bg/object/88/ruse

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.