Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе


Категория на документа: Икономика


* "Аз, Градът"- фестивал за съвременна градска култура
* Международен кинофестивал за алтернативно кино и др.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ
През последните години леговата база в района се е увеличила, изключително концтентрирана в община Русе в сравнение с целия район. Местата за настаняване са категоризирани от 1 до 4 звезди, като трябва да се отбележе, че едва един хотел има 4 звезди с капацитет 113 легла.
Въпреки наличението на р. Дунав на територията на Община Русе няма сериозно предлагане на допълнителни туристически услуги, свързани с реката. Като цяло потенцияла на общината е огромен, лошият мениджмънт са причините за слабото развитие на туризма в областта.
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
Добър транспортен достъп

Леговата база е подходяща като капацитет, вид, категории.

Добро съхранение на природата, наличие на защитени територии.

Обект на ЮНЕСКО

Река Дунав

Маркирани маршрути около основните туристически локализации.

Множество културно- исторически паметници и музеи.

Липса на единен и запомнящ се образ.

Слаба информация за региона и недостатъчна реклама.

Органичено предлагане на допълнителни услуги, особено свързани с река Дунав.

Органичени възможности за развлечение за деца.

Недостатъчна квалификация на персонала.

Ниско ниво на обслужване.

Зле поддържана туристическа инфраструктура.
Наличие на туристически информационни центрове.

ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
Реализация на големи инфраструктурни проекти.
Повече путувания и търсения на кратки почивки.
Държавна политика, стимулираща специализираните видове туризъм, маркетинг.
Асоцииране с река Дунав.
Нарастваща конкуренция.

Ограничен брой туристически пазари.

Влошаване на съотношението цена- качество.

ПрезастрояванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.