Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе


Категория на документа: Икономика


`
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА
по
Учебна дисциплина: Туристическа политика на България
на
Тема: СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА В ОБЩИНА РУСЕ

Разработил: Паолина Петкова Преподавател: Доц. Д-р Пламен Лаков
Специалност: Икономика на туризма
ОКС: Бакалавър
Фак. №: 0377233

Велико Търново
- 2014 -

ПЛАН:
1) Предговор
2) Визия, мисия, цел
3) националната и регионалната туристическа политика
4) Община Русе
> Георграфско положение
> Транспортна достъпност
> Население и селища
5) Икономика
> Обща инфраструктура за общината
> Телекомуникации, водоснабдяване и канализация, енергийна система
6) Екологична обстановка
> Релеф
> Климат
> Валежи и влажност на въздуха
> Води
> Биоразнообразие и защитени територии
7) Антропогенни туристически ресурси
> Архелогически обекти
> Фестивали
8) Актуално състояние на туризма в община Русе
9) SWOT анлиз на потенциала на туристическия продукт
10) Стратегия за развитие на туризма в община Русе
11) Финансиране
12) Използвана литература

Русе, наричан още "малката Виена" е град разположен на най- високият десен басейн на река Дунав, на 320 км от София- столицата на Република България. Това е град с важно значение за страната. Предпоставки за това са, както богатото културно- историческо наследство, религиозното и етническо многообразие на региона, така и визията за развитието на града към модерен европейски град, с важни транспортни възли за цялата страна.
Близостта на река Дунав винаги е имала огромно значение за развитието на Русе и областта. През 1 в.н.е в Русе е бил основан римският военен лагер- Сексагинта Притис в превод означава " Пристанище на шейсетте кораба". През 16 век градът става известен под името Русчук. По време на османското владичество Русе е един от главните градове на Османската империя, което се отразило добре икономически. Русе е пръв е много отношения- първата железопътна гара в България, модерна печатница, първа кинопрожекция, основава се първият вестник.
Красивите архитектура и вътрешно оформление на сградите са проектирани от италиански, австрийски, немски и български архитекти. Един от символите на града е Доходното здание- красива сграда в центъра на Русе, построена през 1901-1902 г.
Русе има потенциал да се превърне в предпочитана и добре разпознаеваема туристическа дестинация. От материалите, които намерих за града и общината, разбрах че тази година общината в получила финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие", която програма включва развитието на културно- историческите атракции, също така общината е получила финансиране по "LIMES- разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство". И последният проект, който работи съвместно с общините Иваново и Борово е "Реки на времето".
Кметът на Община Русе- Пламен Стоилов има амбицията и екипът, които биха превърнали Русе в туристическа привлекателна дестинация.
Разрових се доста в google, tripadvisor и форумите с цел за ясно проследяване на намеренията на управници и състоянието в което се намира Община Русе. Ще се опитам да използвам най- актуалната информация, която може да бъде намерена в интернет, също ще се добера до мненията на хора, работещи по тези проекти.

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние и развитие на туристическата политика в община Русе 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.