Състояние и перспективи за развитие на устойчив туризъм в град Плевен


Категория на документа: ИкономикаВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По

Учебната дисциплина "Устойчив градски туризъм"

на тема

Състояние и перспективи за развитие на устойчив туризъм в град Плевен

Специалност "Туризъм"

Велико Търново
м. Януари 2013

Съдържание

Увод........................................................................................................................3
Ситуационен анализ.............................................................................................3
Развитие на туризма в световен мащаб...........................................................3
Развитие на туризма в България.......................................................................4
Развитие на града................................................................................................5
Околна среда и чистота.......................................................................................5
Суперструктура.....................................................................................................6
Туристопоток........................................................................................................6
Видове туризъм в града.....................................................................................6
Институции, отговарящи за развитието на туризма.......................................8
SWOT анализ на града.........................................................................................9
Заключение..........................................................................................................11

Увод

Туризмът е важен елемент от местната икономика и предприемането на правилни стъпки за неговото развитие ще благоприятства интензивното развитие на икономиката и благополучието на населението в региона. Туризмът е едно от "лицата" на Община Плевен, може да създава нови работни места и нарастващи доходи, мотиви и средства за усъвършенстване, защита на околната среда и укрепване на културното разнообразие.

Плевен разполага с редица дадености, които могат да се използват за създаване на един значително разширен туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи. Богатото историческо, културно, архитектурно, природно и духовно наследство представлява добра база с голям потенциал, който все още не е напълно разработен.

Ситуационен анализ

Развитие на туризма в световен мащаб

Туризмът увлече стотици милиони хора , неговите приходи в световната икономика са около 13 % . В неговите дейности работят милиони хора от цял свят . Той се утвърждава като важен отрасъл в стопанствата на отделните страни .
Европа се превръща в център на световния туризъм над 50 % от пътуванията в света , над 55 % от легловата база и приходите . Утвърдени са редица туристически държави Англия , Германия , Франция , Испания , Италия , Гърция и др . Други
държави от Европа , вкл. И България също разчитат на туристическите приходи и дейности .
Бурно развитие получава туризма в Азия особено в Тихоокеанския район , Америка Северна и Южна , Близкия и Средния Изток , Австралия , а в последните 10 15 години и Африка .
Развиват се почти всички форми на туризъм морски , планински , балнеолечение , селски , екологичен и т.н. Създадена е организация по изграждане на съвременни заведения хотели , ресторанти , заведения за развлечения и др . Туристическото предлагане / услугите / непрекъснато се разширява и обогатява в съответствие с търсенето на хората , в съответствие с техните интереси и потребности . Появяват се нови форми за отдих и туризъм , особено в областта на развлеченията , културния и деловия туризъм и пр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние и перспективи за развитие на устойчив туризъм в град Плевен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.