Същност на риска


Категория на документа: Икономика


Основи на застраховането

ПРОЕКТ-Домашнярка - Анализ дейността на конкретна застрахователна компания за определен нейн продукт за година X. 7.октомври начало - край 22 ноември
За Явката: от 00:00 07.10.13

От тая стр брат теглиш някав си ексел файл

Контролното брат на 5ти дек ши го клатим ! 30 мин контрата 1. алтернативни въптоси - ТЕСТ с един верен! - по една точка общо 14. 2. 6 дефениции които са дадени и трябва да се напише какво значи. Пак по една точка брато. За грешен отговор 0,5т се отнемат да еба...

Изпита: Тест от 4 елемента - 1 час
1вите 2 са същите кат на контрата 14+6. 3. 4 теоретични 10т 4. Задача МАЙКА 10т

ТЕМА 1 - Същност на риска - 26.09.13

Застраховане - Метод за управление на риска.
Риск когато са ясни крайните резултати. Знаем какво ще се случи но не кое ще пострада - пример земетресение. Използва се категорията вероятност.
При несигурността изобщо не се знае какво ще се случи.
Застрахова се риска а не несигурността.
= Формула за изчисляване на риска
Няма как несигурността да бъде застрхована, само рискът се застрахова.
Опция вероятност. Вероятността бива обективна и субективна.
Приемаме че вероятността от катстрофа е 5%. Това е обективна вероятност за всички шофйори във Варна. Може да бъде субективна, тогава тя е за един човек.

Има разлика между обективна вероятност и обективен риск, а субективната вероятност се препокрива със субективния риск.

Разликата между обективна вероятност и обективен риск.
Обективна вероятност е честотата на проявление на събитието. Горе формулата!
Обективен риск - вероятността да се отклонява очаквания резултат. Грешка на прогнозата. Опция да се окаже грешна прогнозата.

= формула за обективен риск

3.10.2013
Тема 2 Измерване на обективния риск
Вероятност за вреи (честота на вредите)

Q(x)=
N(x) e броят на случаите при които възникват еднакви вреди
N - броят на всички възможни случаи

Години
2002
03
04
05
06
07
08
Унищожени посеви от градушка (дек)
200
220
230Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.