Същност и развитие на СПЗ. Принципи и правила.


Категория на документа: Икономика


Свободни зони в Република България да в Драгоман, Свиленград, Видин, Пловдив, Бургас и Русе, където са обособени части от митническата територия, в които необщностите стоки се считат за намиращи се извън митническата територия, а местните стоки могат да ползват мерките, прилагани при износ на стоки. Свободните зони се охраняват и имат контролно-пропускателни пунктове. Митническите органи контролират лицата, транспортните средства и пренасяните от тях стоки, които влизат или излизат в или от свободната зона. За престоя на стоките в свободните зони няма срок, за тях не се изисква обезпечение и те не могат да бъдат употребявани, изразходвани или продавани на дребно. Материалната отчетност трябва да е одобрена от митническите органи и да им позволява да идентифицират стоките и да проследяват тяхното движение. Стоките в свободната зона могат да бъдат изнесени или реекспортирани, въведени в останалата част от митническата територия, унищожени или изоставени само с разрешение на митническите органи на РБ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и развитие на СПЗ. Принципи и правила. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.