Същност и развитие на одита на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


* Разходи за бюджет за обучение на един служител - ако в орг. Системно се обучават едни и същи служители и за обучението са посочени големи суми, то често за тях се издава фактура, а реално то струва много по-малко... ?
* Разходи за обучение на ръководен персонал
* Разходи за обучение на изпълнителски персонал
* Разходи за обучение на технически персонал
* Брой на повишени в длъжност - по принцип за ниски позиции около 20% от персонала се търси от вън, а 80% са вътрешни. Ако съотношението е обратното има демотивация и фирмата не е лоялна към служителите си.
* Брой на повишени в длъжностна степен - важно е за кариерното развитие. Гледа се дали има основание да се премине от едната степен в другата (особено в държавната администрация има много злоупотреби)
* Брой на понижените в длъжност
* Брой на уволнените - какви са основанията за това, причините? Ако често е поради несправяне със задълженията, то явно нещо не е наред в подбора на служителите
* Брой на съкратените
* Индивидуално трудово изпълнение - колко от целите са изпълнени и колко не са; анализи - защо?
* Изплатени обезщетения
* Брой на трудови злополуки; причините за тях
* Разходи за подобряване на условията на труд
* Брой на жалбите за оказано сексуално насилие и/или вербално насилие, или злепоставяне на служителя. Тук се прави труден анализ. Малко фирми имат деловодство
* Напуснали служители/ инвестирани средства за обучение
* Брой на напуснали ключови служители
* Брой на резервните кадри - тези, които подготвяме , за да заместят хората, които ще се пенсионират
* Брой на напусналите резервни кадри

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и развитие на одита на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.