Същност и дефиниция на бизнескомуникацията


Категория на документа: Икономика


- Поемайте дълбоко въздух по време на паузите (помага за отпускане и избягване на пълнежа от звуци като "м-м-м...")

II. Съобщаване на лоши новини.

Една от главните причини хората да лъжат в своята бизнес практика е тяхното неумение да премълчават лошите новини.
* Кои са лошите новини в бизнеса?
- Критики по адрес на персонала за лошо свършена работа;
- Съобщаването за налагане на някакво дисциплинарно наказание;
- Уведомяване за съкращаване/уволнение от работа;
- Влошено финансово състояние/фалит на фирмата;
- Намаляване на заплатите;
- Остри трудови конфликти/ стачни действия;
- Отрицателен отговор на молба от всякакво професионално естество;
- Съобщаване на негативен резултат след кандидатстване за работа/участие в търг/конкурс;
* Кои са начините да се съобщи лоша вест?
- Лице в лице (обикновено при малки предприятия);
- Чрез трета страна - офис мениджър, представител на отдел "човешки ресурси", юрист и др.
- Чрез традиционно писмо по пощата;
- Електронно писмо по интернет;
- Чрез медиите - телевизията, радиото, вестниците и др.
- Чрез охраната на входа (взима пропуска на уволнения и му заявява да не стъпва повече на работното си място);
* Цели, които си поставяме при провеждането на съответния разговор, съдържащ неприятна информация:
- Да се съобщи негативната вест;
- Да се смекчи максимално болезността на този акт;
- Да се мотивира реципиентът към преосмисляне и подобряване на неговата дейност чрез преодоляване на грешките, довели до наказание;
- Да се оставят възможности за бъдещо сътрудничество;
- Да се формира/съхрани позитивното отношение на реципиента към комуникатора;
- Да се елиминират/намалят последващи действия на реципиента, застрашаващи авторитета/имиджа/сигурността на фирмата;
* За постигането на тези цели е необходимо прилагането на следните техники:
- Неприятната новина да се съобщва директно и без много увъртания;
- Когато е възможно разговорът да се започва с благодарности (за участието е интервюто напр.) или да се изтъкнат положителните качества на кандидата, като след това се използва методът "Да,но...";
- Комуникаторът няма интерес да дава възможност на реципиента да дискутира правомерността на решението;
- Комуникаторът може да допусне задаването на въпроси от страна на реципиента, но това не трябва да продължава прекалено дълго;
* Как не бива да постъпва вербалният комуникатор, когато предава негативното послание за уволнението:
- По никакъв начин не бива да заговорничи и лицемерничи спрямо уволнения, напр. като му казва, че не е бил съгласен с неговото уволнение и др.подобни;
- Не трябва да създава у отстранения чувство за малоценност, породено от дискриминационно отношение във връзка с пол,раса, възраст, семейно положение, външност и др.
- Неуместно е включването на шегички или опити за разведряване на атмосферата;
- Нормално е уволненият да отправи закани, че ще си търси правата в съда/медиите - не бива да се задържа последната му заплата, тъй като това би могло да се обърне срещу вас в съда;

Предаването на лоши новини може да бъде успешно извършено само ако е адекватно и добре планирано. Важно е в такъв момент общуването да бъде честно, недвусмислено и почтено. Добре е внимателно да се обсъдят обстоятелствата, довели до тази развръзка. Достойните ръководители съумяват сами да съобщят лошите новини, без да се налага да прехвърлят отговорността на друг.
III. Грешки във вербалната комуникация.

Процесът на вербалната бизнес комуникация може да бъде нарушен, а ефективността на говоренето намалена, когато ораторът не е добре подготвен, няма достатъчно речеви данни и словото му е изпълнено с грешки и недостатъци. Кои са най-честите недостатъци в ораторското поведение?
- Прибързано съгласие и недостатъчна предварителна информация за слушателите;
- Недостатъчно време и съответно недостатъчно подготовка;
- Лошо начало;
- Прекалено настойчиво придържане към текста и недостатъчен зрителен контакт;
- Незачитане на слушателите;
- Липсва основната нишка или ясната концепция;
- Говорите твърде бъзро/бавно или пък тихо/силно;
- Представянето е бавно и скучно;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и дефиниция на бизнескомуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.