Същност и дефиниция на бизнескомуникацията


Категория на документа: ИкономикаВ бизнес комуникацията има редица случаи, в които се избягва общуването лице в лице или дори по телефона. Това се дължи предимно на трудното взимане на решение при дадена оферта. В повечето случаи следва "прехвърляне на топката" между служителите, скалъпени оправдания от страна на секретарката от рода на "Още не е дошъл на работа", "Току що излезе от фирмата", "В заседание е" и мн.др. Широко разпространено е мнението, че най-честата реплика при отказ от комуникация е "Оставете си телефоните, ние ще се свържем с вас при първа възможност". Всички тези трикове за избягване на комуникацията се появяват в процеса на работа и сякаш помагат на мениджъри и служители да се отървават от натрапници, досадни агенти, уволнени служители, нежелани партньори и др. Основните причини за това поведение са две - корпоративни и персонални:
* Корпоративни причини за отказ от комуникация.

Склонни сме да тълкуваме и интерпретиране случаите на бягство от делово общуване като общ белег за комуникационния стил в съответната организация. "Номерата" и "триковете", използвани от биг боса бързо се усвояват и прилагат и от неговите подчинени. По този начин във фирмата това, което е било изключение се превръща в правило. Подобно негативно бизнес държание е по-характерно за организациите, в които доминират консервативните и авторитарни ценности, отколкото в либералните организации, където комуникациите са горещи, двупосочни и максимално облекчени. Сред значимите причини за бягане от общуване е неумението на ръководителите и персонала да съобщават лошите новини по адекватен начин, както и отлагането на комуникацията с надеждата за по-добър резултат в евентуални следващи действия.
* Персонални причини за отказ от комуникация.

Не бива за всичко да виним организацията и нейния комуникационен стил. Бягството от общуване е на лице и по чисто човешки, индивидуални предпоставки. Много от хората са притеснителни или колебливи и им трябва време, за да се ориентират в предложението, ситуацията или проблема. Те си мислят, че като отложат разговора или срещата ще спечелят достатъчно време, за да вземат най-мъдрото решение. Нерядко персоналните причини за отказ от комуникация се дължат на страха да се съобщи неприятна новина, да се признае организационна грешка или да се отхвърли оферта. Оправдателна причина за отказ от бизнес комуникация е личното неразположение или прекомерна умора от работата. В такива случаи е добре да се обясни на бизнес партньора и да се помоли за евентуална отсрочка, която обаче задължително трябва да се спази. Разбира се, има и случаи когато е съвсем неоправдано да се отказва комуникация - това може да се дължи на лошо възпитание, пропуски в личната поведенческа култура и др. В някои от практиките причината е строго лична и обикновено е свързана с нарцисизъм, високомерие, горделивост или "вземане прекалено на сериозно".
* Резултати при отказ от бизнес общуване:
- Пропуснати бизнес ползи, поради недооценяване и липса на реакция;
- Загуба на ценно време за обмен на информация и за намирането на взаимно изгодни решение;
- Предизвикване на отрицателни емоционални състояния у партньора, на когото е отказана комуникацията;
- Подкопаване на доверието на партньора и неговата положителна нагласа;
- Елиминиране на възможността за други случаи на партньорство;
- Подкопаване на имиджа на организационния субект, демонстрирал бягство от комуникация;

Вербална бизнес комуникация
I. Ефективното говорене.

Повечето от принципите и техниките на ораторското изкуство съвпадат с тези на ефективното говорене в процеса на бизнес комуникацията - съобразяване с публиката, доверителност на речта, актуалност на темата, убедителни доказателства, емоционалност, хармония между вербалната и невербалната комуникация и др. Ефективното говорене в бизнеса предполага постигането на предварително поставени цели - да се предаде информация, да се формира знание, да се извадят съответните положителни нагласи и др.

Добрата структура на доклада или речта предполага системен насочен подход при изготвянето на плана - движението на мисълта може да бъде по посока на предишни събития и действия към днешния ден, респективно, поглед към бъдещето (по традиционната схема минало-настояще-бъдеще). Следващата част на речта предполага анализ и оценка на актуалните фирмени моменти. Третата част на речта е насочена към утрешния ден (разглеждат се най-важните въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на корпорацията). Често най-добри ораторски резултати се постигат когато структурата на речта е гъвкаво раздвижена и съдържателно динамизирана. Важно е комуникаторът да борави добре с терминологиите и да има гъвкавост и свобода на изказа. Това са основните неща, които помагат на публиката да възприеме, запамети и асимилира по адекватен начин представената информация.

Друга, изключително важна част от речта е представянето на аргументите ( те могат да бъдат рационални и емоционални). Изборът на аргументите трябва да бъде съобразен с характера на публиката. Според Александър Панов и Валери Стефанов аргументативните вериги са два вида:
- Проста, която съдържа само един аргумент;
- Сложна, която представлява цяла поредица от доказателства за една теза;

Аргументативната верига трябва да има три задължителни елемента:
- Аргумент;
- Пример;
- Следствие;
* Да пожъне успех сред своята публика за един вербален комуникатор означава:
- Да предаде максимално разбираемо своето послание;
- Да убеди публиката в достоверността на темата;
- Да обогати слушателите с нови сведения;
- Да предизвика активно мислене и отношение към темата;
- Да предизвика вземането на конкретно решение от страна на аудиторията;
- Да достави удоволствие чрез красотата на словото, чувството си за хумур и способността да придава достъпност на най-сложните проблеми;
- Да активира фантазия и въображение в публиката;
- Да постигне баланс и интегритет в информиращите цели на своето слово;
- Да накара слушателите след края на речта да продължат да се интересуват и сами да търсят информация по темата;
- Да постигне всевъзможни информационни, културни, образователни, емоционални и др. ефекти;

* Препоръки за поведението и техниките на договора:
- Не четете предварително написан сценарий, ползвайте бележки ако е крайно наложително;
- Избягвайте употребата на жаргонни думи;
- Заставайте с лице към аудиторията и се обръщайте последователно към различни сектори от нея;
- Избягвайте стоенето зад катедра, ако е възможно;
- Разхождайте се сред публиката когато искате присъстващите да ви приемат като един от тях;
- Жестикулирайте спокойно и по естествен начин;
- Не подрънквайте с ключове/монети, намиращи се в джоба ви;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и дефиниция на бизнескомуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.