Същност, характеристики, елементи и видове комуникация


Категория на документа: Икономика


- Модел на Ласуел, Модел на 5 - "к"
* Кой казва - Какво казва - Какво средство използва - На кого Казва - Какво постига
- Модел на Шенан и Уибър

Шум

* Изпращач - Кодиране - Канал - Декодиране - Получател

- Модел на Винер
* Изпращач - Кодиране - Канал - Декодиране - Получател

Обратна връзка

- Обобщен модел (съчетание от тези модели)
* Изпращач - Кодиране - Канал - Декодиране - Получател

Шум

Обратна връзка

Два вида комуникация:
* Еднопосочна - предаване на информацията само по правата линия (Изпращач - Кодиране - Канал - Декодиране - Получател)
* Двупосочна - при наличие и на обратна връзка ( задават се въпроси, дискутира се по даден проблем, информацията може да се доуточни и разшири, по - ефективна е; свързана е със загуба на време)

2. Елементи на комуникационния процес
- Изпращач ( получател на информацията ): да подбере правилно информацията, да я облече в подходяща форма, правилно да я кодира - предаде с такива символи, който да се разбират)
- Кодиране ( подготовката на съобщението , обличането му в определена форма, чрез символи )
- Канал ( средство, чрез което се предава информацията )
- дд
- Декодиране ( процесът, по който хората разбират и интерпретират получената информация )
- Получател ( рецепиент ) - лицето, което получава съобщението
- Обратна връзка ( получателят дава обратен отговор ) - може да е с въпрос, жестове, мимики, писмо и др.
Три вида обратни връзки в организацията:
1.) Информационна - връзката, при която потвърждаваме, че сме получили информацията и че тя ще ни бъде полезна
2.) Корекционна - връзката, при която казваме, че съобщението трябва да е коригирано, доуточнено; информацията е не правилна, не точна; има оценъчен и инструктивен характер
3.) Усилваща - чрез нея получателят показва, че информацията има положително въздействие и че не може да се продължи работа в същата посока

- Шум ( свързан е с всички причини, които пречат за правилното протичане на комуникативния процес. Могат да бъдат на подателя, канала или получателят. Причините могат да бъдат физически - шум, лоша среда; или психически - предубеденост, липса на внимание, разсеяност )

3. Фактори, оказващи влияние върху КП
* Фактори, свързани с източника на информация
> Статус на източника
> Експертни познания на източника
> Достоверността на информацията, която представя
> Стилът на комуникация
> Умението за кодиране
* Фактори на канала
> Избор на канал
> Използването на нагледни средства
> Семантичните проблеми
* Факторите на аудиториятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характеристики, елементи и видове комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.