Събиране и анализ на данни от пазара за недвижими имоти


Категория на документа: Икономика


10.Събиране и анализ на данни от пазара за недвижими имоти.Анализ на данните-редактиране,кодиране и табулиране.Изготвяне на прогнози.Подходи и методи за прогнозиране пазара на недвижими имоти.Разработване на отчет за резултатите от изследването.

1.Събиране на данни
С най-много практически затруднения в процеса на
своята работа маркетинговите специалисти се сблъскват в етапа
на събирането на данни. Извадката е вече определена, при
необходимост е проведено и пилотно изследване, с чиято помощ
изследователските инструменти са фино настроени, по-важните
концепции и хипотези са прецизно изяснени. Остава същинската
полева работа в реални условия, т.е. сред респондентите. На
този етап изследователите използват персонал, който
осъществява допитването на полето (с респондентите при лична
среща), по пощата или по телефона. Често се оказва, че
възникват ситуации, различни от очакваните или планираните.
Тези разминавания се превръщат в грешки при провеждането на
допитванията. Ще се опитаме да проследим най-често
срещаните от тях и причините за възникването им. Познаването
на тези причини позволява на мениджърите да подобрят
качеството на решенията си.
На този етап грешките, които възникват, са два основни
вида - извадкови и систематични.
Концепцията за извадковото разпределение сама по себе си е
свързана с понятието извадкова грешка. Това разпределение
съществува именно защото различните извадки, излъчени в
съответствие с плана на изследването, дават различни оценки на
дадения параметър. Въпросната статистика варира в различните
извадки, тъй като във всеки отделен случай на извадков подбор
се подлага само част от генералната съвкупност. Пътищата за
намаляване на извадковите грешки са чрез адекватно
проектиране на извадката на предишния етап на изследването.
по-важни са другия тип грешки,
така наречените систематични. Те са от общ характер и
възникват при всички видове изследвания, не само при
извадковите. Подразделят се на случайни и неслучайни грешки.
Най-лошо върху качеството на резултатите от изследването се
отразяват на случайните грешки. Случайните дават оценки,
които се различават от действителните значения. Те водят до
отклонения в две посоки - "преоценяване" и "недооценяване" на
определена характеристика, като при това имат случаен
характер. В крайна сметка, отклоненията като цяло взаимно се
компенсират и не оказват силно влияние, върху крайните
резултати. Неслучайните систематични грешки водят до
едностранни отклонения. Следователно, те стават причина за
изместване на извадковите значения на оценяваните параметри.
Причина за систематични грешки могат да бъдат концептуални
или логически грешки при планирането на изследването,
неправилно тълкуване на отговорите на респондентите, грешки
при кодиране и табулиране на резултатите, аритметични,
статистически и т.н. С други думи, това са грешки, които не
могат да бъдат избегнати, доколкото всички хора в процеса на
работа неминуемо грешат. Това, което може да се направи, е даСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Събиране и анализ на данни от пазара за недвижими имоти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.